Scholen kregen 58 mln ten onrechte

Scholen in het hoger en beroepsonderwijs hebben ten minste 58 miljoen euro aan overheidsgeld ten onrechte ontvangen. Dit bedrag komt grotendeels (44 miljoen) uit het hbo. Scholen in het mbo hebben 11 miljoen ten onrechte ontvangen en universiteiten 4 miljoen. Dat staat in het eindrapport van de Commissie vervolgonderzoek rekenschap.