Rebellie Labour baat niet

De Britse regering heeft het controversiële wetsvoorstel over collegegeldheffing ondanks een zware rebellie van Labour-parlementariërs gisteravond met 316 tegen 288 stemmen door een tweede ronde in het Lagerhuis geloodst. Inzet was dit keer de mogelijkheid dat universiteiten zelf bepalen hoeveel collegegeld ze heffen. De beste universiteiten zullen het maximum van 3.000 pond per jaar invoeren, maar andere universiteiten vrezen dat zo een sterkere tweedeling ontstaat die een meerderheid van de studenten benadeelt. In februari overleefde de regering-Blair ternauwernood een eerste stemming over de wet.