Nationaal alarmsysteem voor terreur

Nederland krijgt een landelijk waarschuwingssysteem voor dreigende terreur. Bovendien wordt de wet aangepast om informatie van Nederlandse inlichtingendiensten in strafzaken te kunnen gebruiken.

Dit hebben de ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken) gisteren aan de Kamer geschreven. Volgens hen verkeert Nederland wat risico's betreft in een situatie die vergelijkbaar is met die van Spanje. Ook Nederland heeft troepen in Irak, is een bondgenoot van de VS en heeft moslimgroepen die ,,gevoelig zijn voor radicaliseringstendensen''.

Het landelijke waarschuwingssysteem moet overeenkomen met systemen zoals die in Frankrijk en de VS in gebruik zijn. Voor Nederland overweegt men de kleuren groen, geel, oranje en rood als code voor oplopend risico te gebruiken.

De aanslagen in Madrid bevestigen volgens de ministers een nieuwe trend. Behalve de traditionele vorm van terrorisme is er een andere vorm ontstaan: die van het ,,catastrofaal terrorisme'' dat beoogt zoveel mogelijk willekeurige burgerslachtoffers te maken.

Het kabinet adviseert lokale overheden om het driehoeksoverleg van justitie, politie en openbaar ministerie uit te breiden tot een zogeheten vijfhoek waarin ook brandweer en hulpverleningsinstanties betrokken zijn.

Volgens de twee ministers valt niet uit te sluiten dat uit het Spaanse onderzoek zal blijken dat ,,op enig moment ook een of meer connecties met Nederland zullen worden vastgesteld''. Volgens een beoordeling van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zijn er in Nederland zo'n honderdvijftig personen die in verband kunnen worden gebracht met organisatie van terroristische activiteiten of de ondersteuning ervan. In geval van een aanslag in Nederland zal de aanpak van de gevolgen vergelijkbaar zijn met die na een grote ramp of uitbraken van infectieziekten. Het kabinet zal voor de zomer het beleidsplan hiervoor naar de Kamer sturen.

De AIVD krijgt meer armslag om de groep van honderdvijftig mogelijke terroristen permanent in het oog te houden. Zo worden de mogelijkheden tot samenwerking tussen AIVD en politie vergroot en komt er diepgaander informatie-uitwisseling met andere inlichtingen- en opsporingsdiensten. De ministers willen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en andere wetgeving aanpassen om terroristische daden beter te kunnen tegenhouden of verstoren.

Nieuwe wetgeving moet het ook mogelijk maken informatie van inlichtingendiensten te gebruiken in strafprocessen. ,,Met eerbiediging van de belangen van de rechten van de verdachten, zal in het wetsvoorstel meer ruimte worden geschapen om rekening te kunnen houden met de belangen van de staatsveiligheid.''

In Europees verband wordt invoering van biometrische kenmerken in identiteitspapieren en uitwisseling van passagiersgegevens versneld.