Kaas met mijt en muizenkeutels

Een zuivelhandelaar staat terecht omdat hij zijn waar niet hygiënisch heeft bewaard, en nieuwe houdbaarheidsstickers heeft geplakt. De officier van justitie: ,,Deze handelaar heeft de grenzen ver overschreden.''

,,Kaas met mijt en schimmel? Die is niet slecht. Je snijdt de mijt en de schimmel eraf en de rest is goed.'' Kaashandelaar G. den D. uit Wijk en Aalburg zegt het vol overtuiging voor de rechtbank in Breda.

,,Dus mijt in de kaas kán'', wil de rechter weten.

,,Ja'', antwoordt Den D.

Het is de tiende keer sinds 2001 dat Den D. (48) voor de Bredase rechtbank moet verschijnen wegens overtredingen van de (Waren)wet, uiteenlopend van het onhygiënisch opslaan van kaas tot het verkopen van niet of slechtgekoelde zuivelproducten. Ook wordt hij ervan verdacht houdbaarheidsdata te hebben vervalst. Officier van justitie H. Bijvoet is het zat. Deze koopman opereert op de marge van het toelaatbare, oordeelt hij. ,,Hij handelt in `gebrekskaas'. Hij koopt goedkoop in en investeert nauwelijks in zijn opslagruimte en marktwagens. Het is geen wonder dat hij voortdurend in aanraking komt met justitie en de Keuringsdienst van Waren.''

Bijvoet eist 28.000 euro boete tegen twee bedrijven van Den D., die bovendien drie maanden moeten worden stilgelegd. Tegen Den D. eist hij 7.500 euro en een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden. ,,Deze handelaar heeft de grenzen ver overschreden'', licht de officier van justitie toe.

Tevoren laaien voor de rechtbank de discussies over kaas hoog op. In een kraam op een Tilburgse markt had Den D. in augustus 2002 twee stukken brie liggen bij een temperatuur van 21,8 graden. Een getuige-deskundige van de Keuringsdienst van Waren vertelt dat brie net als geitenkaas bij ten hoogste 7 graden kan worden bewaard, ,,anders bederft hij''.

De kaashandelaar: ,,Waarom zou brie niet mogen rijpen?''

De getuige-deskundige: ,,Omdat hij dan gaat rotten.''

De kaashandelaar: ,,Soms is brie keihard, dan moet die op smaak komen.''

De getuige-deskundige: ,,De particulier thuis moet dat maar bepalen. De handelaar moet hem koel bewaren, dat schrijft ook de fabrikant voor.''

Den D. kreeg vorig jaar nog een ,,laatste kans'' van de rechtbank, nadat hij na talloze overtredingen een bedrijfshygiëneplan had laten maken. De rechter tegen de kaashandelaar: ,,Het is nogal wat, het aantal nieuwe zaken.'' Hij herinnerde aan de 9.000 kilo kaas die in december vorig jaar in een van zijn vrachtwagens was gevonden. ,,Die was aangevreten, veel kazen bevatten muizenkeutels en schimmels. De Keuringsdienst van Waren heeft de partij in beslag genomen, maar ze verdwijnt desondanks.''

De kaashandelaar: ,,De kaas moest schoongemaakt worden.''

De rechter: ,,Uit uw eerdere verklaring blijkt dat u het niet eens was met de beslissing dat de kaas vernietigd moest worden. Daarom haalde u de trailer op, sorteerde de slechte kaas uit en liet de rest verkopen door een medewerker.''

De kaashandelaar met overslaande stem: ,,Ik ben ook maar een mens. De politie is meer dan eens op mijn erf gekomen. Ze treiteren mijn vrouw, ze treiteren mijn hond en breken de deur open. Onvoorstelbaar, wat ik heb meegemaakt. (...) Wie geeft mijn kinderen brood? Vier jaar geleden is tachtig ton van mijn kaas vernietigd. Dat kostte me een miljoen. Ik zit aan de grond.''

De rechter is niet erg onder de indruk. Even later vraagt hij Den D. of het waar is dat hij op producten nieuwe uiterste verkoopdata aanbrengt. ,,Ik verander die datum wel eens'', bekent hij.

De rechter: ,,Mag dan dan?''

De kaashandelaar: ,,Dat mag.''

De rechter toont zich verbaasd. Advocaat Van der Kamp van Den D. zegt dat zo'n verandering ,,geen probleem'' is, ,,behalve als het om vloeibare zuivelproducten gaat''. De detaillist staat dan voor de kwaliteit, legt hij uit.

De rechter tegen de kaashandelaar: ,,Maar als het een kwarkdrankje betreft, mag u de uiterste verkoopdatum in elk geval niet veranderen. U deed dat tóch.''

De kaashandelaar: ,,Ik dacht dat het alleen om melk en eieren ging.'' Officier van justitie Bijvoet spreekt van ,,misleiding en valsheid in geschrifte''.

De uitspraak was afgelopen dinsdag, twee weken na de zitting: Den D. krijgt een werkstraf van 120 uur en een boete van 1.870 euro. De rechtbank veroordeelt zijn beide bedrijven tot een boete van in totaal 7.125 euro.

In Het Geding komen juridische geschillen in het bedrijfsleven aan bod. Reacties: hetgeding@nrc.nl