In Kosovo vielen in maart 19 doden

Het VN-bestuur in Kosovo heeft het dodental van de etnische rellen van midden maart naar beneden bijgesteld: bij de onlusten vielen negentien doden, elf Albanezen en acht Serviërs. Eerder waren getallen tot 28 doden genoemd. Bij de onlusten werden 3600 Serviërs op de vlucht gedreven en werden tientallen orthodoxe kerken en kloosters vernield of beschadigd. Het VN-bestuur presenteerde gisteren ook een nieuw plan voor de democratisering van Kosovo. Het plan ois volgens VN-bestuurder Holkeri een handleiding voor de democratisering en geeft aan wanneer wie wat moet doen om die democratisering geleidelijk in te voeren.