Gengewassen even niet op Britse akkers

De teelt van genetisch gemodificeerde gewassen op Britse akkers is voor onbepaalde tijd van de baan, nadat het Duitse bedrijf Bayer CropScience zijn GM-maïsvariant heeft teruggetrokken omdat de teelt ervan niet rendabel zou zijn.

Bayers maïs, Chardon LL geheten, had juist deze maand als enige toestemming gekregen van de Britse regering voor commerciële teelt, omdat veldproeven zouden hebben uitgewezen dat die methode niet leidde tot schade aan het milieu. Volgens Bayer blijft het van plan GM-gewassen commercieel te telen, maar is het de komende jaren onwaarschijnlijk. Behalve Bayer had geen enkel bedrijf daartoe een aanvraag ingediend. Een woordvoerder van Bayer zei nog steeds blij te zijn met het besluit van de regering om GM-maïs groen licht te geven, maar zei dat de regering er tegelijkertijd een reeks ,,nieuwe, slecht gedefinieerde horden'' aan had toegevoegd, waarvan onzeker is wanneer die zijn weggenomen. Daardoor zou Bayers gewas definitief zijn verouderd als de teelt echt kon beginnen en daarmee ,,economisch niet levensvatbaar''.

De regering moet nog besluiten nemen over veiligheidsmaatregelen, zoals bufferzones rond GM-percelen en over een schaderegeling, als niet-GM-percelen besmet raken met GM-pollen.

Milieugroepen hebben het besluit als een overwinning gevierd. Peter Riley, campagnedirecteur van Friends of the Earth, sprak van ,,fantastisch nieuws'', dat de ,,regering dwingt deze gevaarlijke en onpopulaire technologie te laten vallen''. Aangenomen wordt dat biotechbedrijven niet eerder dan in 2008 een nieuwe aanvraag zullen indienen; Bayer voor raapzaad en Monsanto (VS) voor biet. Die gewassen zijn vooralsnog verboden, omdat uit de veldproeven bleek dat er in GM-percelen minder andere gewassen en dierenleven voorkwamen.