Eindhoven wil geen vertrekcentrum

De gemeente Eindhoven weigert een vertrekcentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Burgemeester A. Sakkers zegt dat zijn stad ,,niet in'' is voor de huisvesting daarvan, omdat B en W ,,principieel bezwaar'' maken tegen het ,,onvoldoende duidelijke terugkeerbeleid'' van minister Verdonk.

Sakkers denkt dat in het vertrekcentrum regelmatig verwijderingen plaatsvinden. Hierdoor bestaan risico's dat mensen in de illegaliteit belanden, aldus de burgemeester die zich beroept op zijn ,,zorgplicht voor mensen op Eindhovens grondgebied''. Wat dat laatste betreft wijst hij op een gehandicapte Iraanse man, die vorige maand uitgezet dreigde te worden. Sakkers vroeg Verdonk bij die gelegenheid om duidelijkheid, maar kreeg naar zijn zeggen geen antwoord van de minister.

B en W van Eindhoven hebben ook praktische bezwaren tegen een vertrekcentrum. Sakkers stelt dat de komst daarvan ,,een te grote belasting'' is, omdat de zijn stad al kampt met grootstedelijke problemen. Hij vermoedt dat zo'n centrum de druk op de politie vergroot. Verder wijst hij op het ruimtegebrek in Eindhoven. ,,Dat probleem is door het niet doorgaan van de regionale herindeling alleen maar nijpender geworden'', oordeelt hij.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) had Eindhoven op 3 maart gepolst of het een vertrekcentrum wilde toelaten. Een woordvoerder van het COA zegt dat ,,voor de zomer'' vrijwel zeker twee vertrekcentra opengaan: een in Dokkum en een in de gemeenten Hilversum en Laren, waar nu het asielzoekerscentrum Crailo is gevestigd.

Minister Verdonk wil de komende drie jaar 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers uitzetten, die voor 1 april 2001 Nederland zijn binnengekomen. Asielzoekers die weigeren mee te werken of die zelf niet aan de benodigde papieren kunnen komen, worden naar een vertrekcentrum overgebracht.