De Europese ladder

Wat een kortzichtig hoofdredactioneel commentaar in NRC Handelsblad, 29 maart onder de titel `De Europese ladder'.

Men heeft zich niet goed geïnformeerd. De glazenwasser in Wim Kok's en mijn eigen buurt wordt helemaal niet van de ladder gejaagd. In de Europese Richtlijn zijn onder meer door toedoen van ondergetekende (PvdA) en Theo Bouwman (GroenLinks) fatsoenlijke overgangsmaatregelen voorzien. Ook de Nederlandse schoonmaakbranche heeft niet gewacht tot een slordig persbericht van het ministerie van Sociale Zaken, maar allang afspraken gemaakt over hoe de Europese richtlijn moet worden toegepast. Zij zijn het er mee eens dat er zorgvuldig en verantwoord naar veiliger werkmethodes toegewerkt moet worden.

Het had uw krant gesierd als daar eens even wat betere informatie over was nagetrokken.

    • Ieke van den Burg
    • Europarlementariër voor de Pvda