`Beperk vergoeding na ontslag'

De vergoeding die werknemers krijgen bij ontslag, moet worden beperkt. Dat stellen de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA vindt dat werkgevers die hun werknemers voldoende hebben voorbereid op het zoeken naar een andere baan, gedeeltelijk vrijstelling moeten krijgen van de ontslagvergoeding.

De werkgevers en het CDA reageren hiermee op de plannen van minister De Geus (Sociale Zaken) om de ontslagvergoeding wettelijk te beperken. Hij wil een maximum van 43.000 euro vastleggen. De vakcentrale FNV voelt wel voor een wettelijke regeling voor de ontslagvergoeding, maar is tegen een beperking van de hoogte.

Voorzitter J. Schraven van VNO-NCW zei gisteren op een conferentie over de ontslagvergoeding dat deze bij wet moet worden beperkt tot een jaarsalaris. L. Hermans van MKB-Nederland zei daar dat een half jaarsalaris voldoende is.

Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA pleitte in een gisteren uitgebracht rapport voor een (gedeeltelijke) vrijstelling voor werkgevers die voldoende hebben geïnvesteerd in scholing van hun werknemers.