Babysterfte hoger door andere keuze arts

De hoge babysterfte in Nederland is vooral te verklaren doordat Nederlandse artsen andere medisch-ethische keuzes maken dan collega's in andere Europese landen. Dit blijkt een uitgebreide analyse waaraan gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen en huisartsen hebben meegewerkt.

Onderzoek naar zogeheten perinatale sterfte (van de 22ste zwangerschapsweek tot vier weken na de geboorte) wees eind vorig jaar uit dat Nederland de hoogste babysterfte van de Europese Unie heeft. Volgens dit zogenoemde Peristat-onderzoek sterven in Nederland 11,4 van de duizend baby's net voor, tijdens of na de geboorte. Het gemiddelde in Europa was 8,3. Waardoor Nederland zo slecht scoorde was toen niet onderzocht.

Uit een uitgebreide analyse van de stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN) blijkt nu dat in Nederland zeshonderd baby's meer overlijden dan te verwachten is op basis van het Europees gemiddelde. Tweehonderd van hen overlijden nadat een behandelend arts hierover een medisch-ethische beslissing neemt. Zo weigeren Nederlandse artsen vaker intensieve behandeling aan baby's met een slechte levensverwachting. Dit zijn met name vroeggeborenen (tot 24 à 25 zwangerschapsweken) en baby's die een ernstig zuurstofgebrek hadden. Om die redenen wordt ook vaker dan elders in Europa behandeling gestaakt. ,,In andere landen overlijden deze baby's wellicht ook, maar vallen zij buiten de statistieken'', verklaart H.Brouwers, kinderarts-neonatoloog van het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht en voorzitter van PRN.

Een andere factor, waaraan zo'n kwart van de `oversterfte' is toe te schrijven, is dat artsen in Nederland alleen op basis van gegronde redenen (hoge leeftijd van de moeder, erfelijkheid) naar aangeboren afwijkingen zoeken. Het aantal vroege zwangerschapsafbrekingen ligt in de rest van Europa hoger. Ook wordt in Nederland verhoudinsggewijs een kwart meer meerlingen geboren dan gemiddeld in de EU-landen, krijgen vrouwen op hogere leeftijd kinderen en vinden meer stuitbevallingen plaats. Volgens PRN is slechte zorg zeker geen oorzaak van de oversterfte.