Advies: gaswinning onder voorwaarden

Er zijn geen ecologische gronden om gaswinning onder voorwaarden in de Waddenzee te verbieden. De kokkelvisserij is niet verenigbaar met de natuurfunctie van de Waddenzee en kan alleen bij ingrijpende innovatie doorgaan. Vanaf dit jaar wordt het aantal gebieden waar niet mag worden gevist op kokkels en mosselen fors uitgebreid.

Dat staat in het eindrapport Ruimte voor de Wadden van de Adviesgroep Waddenzeebeleid, dat vandaag is aangeboden aan de ministers Brinkhorst (Economische Zaken), Dekker (VROM) en Veerman (LNV). De adviesgroep was ingesteld om een einde te maken aan de ,,impasse'' in het beleid voor de Waddenzee. De hoofdlijnen werden vorige maand al bekend.

Het waddengas moet snel worden gewonnen, stelt het advies, omdat de infrastructuur voor de winning veroudert en om de zeespiegelstijging vóór te zijn. Nu nog kan de Waddenzee de bodemdaling compenseren door zandtoevoer, later wellicht niet meer. ,,Met andere woorden: als wordt besloten tot de winning van waddengas, kan dit ecologisch gezien beter eerder dan later in de tijd plaatsvinden'', aldus het rapport.

De commissie wil met de opbrengsten uit de gaswinning de natuur in en om de Waddenzee veilig stellen en de economie een impuls geven. De commissie verwacht dat er in totaal zo'n 130 miljard kubieke met gas kan worden gewonnen. Dat zou de Nederlandse staat naar schatting 7 tot 9,5 miljard euro opleveren. Van deze gasbaten moet 750 tot 800 miljoen euro worden gestoken in maatregelen voor het waddengebied, aldus de commissie, die bestaat uit voorzitter Wim Meijer, Tineke Lodders en Loek Hermans.

Volgens de adviesgroep is er door de gaswinning ,,geen natuurschade'' te verwachten indien de winning aan ,,strikte'' grenzen wordt geboden, zoals een ,,goedgekozen'' maximaal toelaaatbare snelheid van bodemdaling. Met de opbrengst van het gas kunnen kwelders en natuurgebieden worden aangekocht alsmede bedreigingen zoals de opmars van de Japanse oester worden tegengegaan, en ook kunnen er duurzamere methoden van toerisme, recreatie en verkeer worden ontwikkeld.

De schelpdiervisserij krijgt zeven jaar de tijd om duurzamer te gaan werken. ,,Op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis constateert de adviesgroep dat de huidige kokkelvisserij zich niet, en de mosselvisserij zich niet met zekerheid verdraagt met het principe van voorrang voor de natuur.''

De ministers hebben nog geen standpunt ingenomen over het advies. Wel zei minister Dekker vanmorgen: ,,Wij moeten keuzes maken vóór het milieu. Maar het het gebied mag niet op slot. Oude dogma's mogen niet de boventoon voeren. Niets doen is geen optie.''

Elf natuur- en milieuorganisaties hebben afwijzend gereageerd. Het krachtigst in zijn afwijzing is het Wereldnatuurfonds. Directeur Niek van Heijst: ,,Arme landen zoals Mauretanië beheren zulke natuurgebieden veel beter. We moeten ons schamen.''

Directeur Roelof Platenkamp van de NAM is ,,zeer ingenomen'' met het advies. Hij vindt uitstel van de gaswinning ,,onverantwoord''.

WADDENDEBAT: pagina 6