Vrijzinnigen blij, orthodoxen niet

In orthodox-kerkelijke kring, zowel protestants als katholiek, is afwijzend gereageerd op de uitvaartdienst van prinses Juliana. Kerkelijke middenstromingen en vrijzinnigen zijn juist zeer tevreden.

Secretaris P. Vergunst van de behoudende Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk vond dat het Nederlandse volk ,,de werkelijke troost van het evangelie'' gemist heeft. Het leven van de voormalige koningin stond centraal maar werd niet ,,in het licht van het woord van God'' geplaatst.

Het orthodox-protestantse Nederlands Dagblad sprak vanochtend in haar commentaar van een ,,zeer traditioneel-vrijzinnige uitvaartsamenkomst'' en toonde zich zeer teleurgesteld: ,,Voor degenen die zochten naar dieper uitzicht in een mensenwereld van onvrede, haat en wantrouwen, wasten alle welgevormde volzinnen niet weg, dat er weinig méér geboden werd dan het goede voorbeeld van wijlen koningin Juliana.'' Alleen de naam van het Surinaamse koor (Resurrection Singers) getuigde van ,,lijden en opstanding''.

Ook kardinaal Simonis vond de dienst inhoudelijk te vrijzinnig. Hij miste naast God en Jezus de Heilige Geest in de dienst.,,Als orthodox christen heb ik de belijdenis van het geloof in de Drie-ene God gemist,'' aldus de voorman van de Rooms-Katholieke kerk in Nederland. Ook over de muziekkeuze was hij niet tevreden: ,,Er staat een enorm Bachkoor, gebruik dat dan om mooie liederen van Bach te zingen, denk ik dan.''

De progressieve pater G. Oostvogel, die Juliana goed heeft gekend, noemt de dienst ,,als totaal helemaal geweldig''. Vooral het zoekende geloof van Juliana vond hij ,,schitterend vertaald''. Oostvogel noemde met name de tekst ,,In het huis van mijn vader, zijn vele woningen,'' die door de remonstrantse dominee Hudig niet zoals gebruikelijk naar een hiernamaals werd gebracht. ,,Nee, er is nu al plaats voor iedereen, echt prachtig,'' aldus Oostvogel die dat betrok op Juliana die in haar leven vele woningen, vele geloven heeft afgetast. Scriba B. Blaisier van de gefuseerde Hervormde, Gereformeerde en Lutherse kerken in Nederland noemt de dienst ,,indrukwekkend'', staande in het licht van Pasen. Anders dan de orthodoxen had hij het lijden en de opstanding niet gemist. Ook algemeen secretaris M. Bosman-Huizinga van de Remonstrantse Broederschap is blij met de dienst, die ,,dicht bij de beleving van de mensen'' stond.