Vóór de splitsing

Sweder van Wijnbergen, hoogleraar staatshuishoudkunde aan de universiteit van Amsterdam: ,,De scheiding van netwerkbeheer en energiehandel is de beste manier om vrije concurrentie op de energiemarkt te bevorderen. Sommige mensen geloven dat een sterke toezichthouder voldoende is om een belangenconflict tussen netwerkbeheer en levering tegen te gaan. Maar de beste oplossing is ervoor te zorgen dat er helemaal geen belangenconflict ontstaat, en dat is wat EZ nu doet.

Ik heb grote twijfels of een toezichthouder in staat is tegen misbruik van het netwerk op te treden zonder die scheiding. Dat is niet zozeer een kwestie van bevoegdheden, maar van informatie. Je moet hard kunnen maken dat een energiebedrijf de toegang tot het netwerk voor concurrenten bemoeilijkt, en dat is buitengewoon lastig. Nog moeilijker dan bij een telefoonnetwerk, en zelfs daar hebben de Opta (de telefonietoezichthouder, red.) en KPN al de grootste ruzie.

Dat Brinkhorst de netwerken voorlopig wil onderbrengen bij een overheidsbedrijf, begrijp ik wel. Maar alleen als tussenoplossing, over een paar jaar moeten de netbeheerders alsnog geprivatiseerd worden. Beslissingen om te investeren worden door de overheid namelijk niet op rationele basis genomen. Als de budgetten krap zijn, zoals nu, is er geen geld voor investeringen, ook al zijn die nodig en rendabel. Overheden handelen over het algemeen zeer kortzichtig. Een private partij heeft dat probleem niet. Als ze een redelijke marge op het netwerkbeheer kunnen verdienen, komen die investeringen er wel.''