Verdonk herstelt gat in wet

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) komt met maatregelen om te voorkomen dat vreemdelingen alsnog langer in Nederland kunnen blijven door gebruik te maken van een maas in de wet. In de Illegalennota die de minister volgende maand uitbrengt, wordt de wet aangepast.

Dat heeft een woordvoerder van de minister gisteren bekendgemaakt naar aanleiding van een brandbrief van de gemeente Roermond over misbruik van de regels. Vreemdelingen zouden gemakkelijk het land binnenkomen door een verblijfsvergunning aan te vragen voor werk, studie of gezinsvorming. Zij weten op dat moment al dat ze geen kans maken op een verblijfsvergunning omdat ze geen zogeheten machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) hebben. Na de afwijzing gaan ze in hoger beroep, dat ze in Nederland mogen afwachten. ,,Er zijn mensen die hier misbruik van maken. Sommigen gaan dan illegaal werken'', aldus Erica Vis van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten. De VNG had al eerder de minister gewaarschuwd voor de mogelijkheid om misbruik te maken van ,,het gaatje in de wet.''

De Illegalennota regelt dat een aanvraag van een verblijfsvergunning zonder MVV direct wordt afgewezen. Ook mag de vreemdeling de definitieve beslissing straks niet in Nederland afwachten.

Volgens de gemeente Roermond hebben de afgelopen tijd zo'n 40 vreemdelingen uit voornamelijk Noord-Afrikaanse landen gebruik gemaakt van de regeling. De VNG kan geen getallen noemen en kan ook niet zeggen of dit probleem zich in andere gemeenten voordoet. Sinds december is een aantal administratieve taken van de Immigratie- en Naturalisatiedienst overgeheveld naar gemeenten, die dergelijke aanvragen in behandeling nemen. De IND beslist. In de brief vragen burgemeester en wethouders van Roermond om een onderzoek door de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst. De dienst moet uitzoeken of criminelen en terroristen op deze manier het land zijn binnengekomen.