Tegen de splitsing

Eric van Damme, hoogleraar economie aan de universiteit van Tilburg:

,,Afsplitsing van de eigendom van de elektriciteitsnetten is niet nodig om vrije concurrentie in de energiesector mogelijk te maken. Een juridische scheiding tussen het netbedrijf en het leveringsbedrijf binnen één holding is voldoende, mits er een goede toezichthouder is. In het Verenigd Koninkrijk werkt dit prima. De toezichthouder kijkt daar zeer streng of er voldoende concurrentie is.

Goed toezicht berust op twee zaken: voldoende bevoegdheden om eerlijke toegang tot het net te garanderen, en voldoende informatie om machtsmisbruik aan te kunnen tonen voor de rechter. De informatie van de DTe wordt steeds beter.

En als hij te weinig bevoegdheden heeft, is het aan de politiek om die te geven. Ik ben wel voor privatisering van de elektriciteitsnetwerken. De overheid handelt over het algemeen kortzichtig. Als een onderwerp in de politieke belangstelling staat, investeert ze te veel. Maar zodra het van de politieke agenda is afgevoerd, verslapt de aandacht en wordt er juist te weinig geïnvesteerd.

In het eerste geval is de betrouwbaarheid wel gegarandeerd, maar tegen een veel te hoge prijs. Dat is de afgelopen jaren gebeurd bij Tennet. Zij zijn trots dat Nederland het laagste percentage storingen heeft in Europa, maar ze zeggen er niet bij tegen welke prijs dat resultaat is bereikt. In het tweede geval loop je een vergrote kans op stroomstoringen. Het beheer van de energiesector is dus beter geregeld in private handen.''