Sotheby's veilt schilderij 36 van Vermeer

Veilinghuis Sotheby's in Londen brengt op 8 juli een opnieuw aan Johannes Vermeer toegeschreven schilderij onder de hamer. Het is als enige van zijn 36 bekende schilderijen nog in particuliere handen.

Nadat er decennia lang aan de herkomst was getwijfeld, is het schilderij, Jonge vrouw gezeten aan een virginaal (1670), na tien jaar technisch en kunsthistorisch onderzoek nu weer definitief aan Vermeer toegeschreven. Het doek, afkomstig uit de nalatenschap van de Belgische kunsthandelaar baron Frédéric Rolin, wordt door de experts geprezen om het zachte licht en het rijke kleurgebruik. Het doek meet 25 bij 20 centimeter.

Van Vermeer die leefde van 1632 tot 1675 zijn tot dusver 35 schilderijen bekend. Dit is volgens Sotheby's het enige in particuliere handen. De laatste keer dat een Vermeer op een veiling kwam was in 1921, toen Het straatje (1658-60) in Amsterdam werd aangeboden. Het bleef destijds onverkocht en werd later door een verzamelaar gekocht die het schonk aan het Amsterdamse Rijksmuseum.

Het veilinghuis schat de opbrengst op ruim 4,5 miljoen euro. Dit is relatief gezien niet hoog. Verwacht wordt dan ook dat op 8 juli het uiteindelijke bod ver boven de richtprijs uit zal komen.

Volgens Sotheby's was Jonge vrouw gezeten aan een virginaal in het begin van de 19de eeuw in handen van de Nederlandse verzamelaar Wessel Ryers en in 1904 van de Ier sir Alfred Beit, die nog een Vermeer bezat. Nadat halverwege de 20ste eeuw een rel was ontstaan rondom Han van Meegeren, die zeven valse Vermeers bleek te hebben verkocht, rees ook twijfel over de echtheid van dit doek.

Rolin kocht het in 1960, omdat hij het licht mooi vond en legde het zo'n tien jaar geleden voor aan experts van Sotheby's. Vergelijking met andere late schilderijen van de Delftse meester, en uitgebreid technisch onderzoek leidden er toe dat een in 2002 opgerichte interdisciplinaire commissie het doek als echt erkende. In de commissie hadden onder anderen zitting Frits Duparc (directeur Mauritshuis), Ernst van de Wetering (Hoofd Rembrandt Research Project), kostuumexpert Marieke de Winkel en Jørgen Wadum (hoofdrestaurator schilderijen van het Mauritshuis). Vooral een opknapbeurt door Martin Bijl, lid van de commissie en vroeger hoofd van de restauratieafdeling van het Rijksmuseum, gaf eind 2003 de uiteindelijke doorslag. De bevindingen van de commissie zijn binnenkort te lezen in het blad Oud Holland.