Scherper toezicht op UWV

Het ministerie van Sociale Zaken gaat beter toezicht houden op het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en andere zelfstandige bestuursorganen. Dit schrijft minister De Geus (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer.

Het UWV moet voortaan een meerjarenbeleidsplan opstellen voor zijn huisvestingsbeleid. De Geus zal zich laten ondersteunen door de Rijksgebouwendienst bij de beoordeling van de huisvestingsplannen. Andere zelfstandige bestuursorganen (zbo's) die onder zijn verantwoordelijkheid vallen zijn het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze krijgen ook te maken met een scherper toezicht, aldus De Geus. Aanleiding voor de aanscherping van het toezicht op de zbo's vormen de problemen rond het hoofdkantoor van UWV in Amsterdam. De minister gaf in februari toe dat hij de Tweede Kamer onjuist had geïnformeerd over de verbouwingskosten. Hij was op zijn beurt verkeerd ingelicht door UWV. Twee bestuurders van UWV moesten hierop vertrekken, onder wie directievoorzitter T. Joustra. Voor hem wordt een andere functie gezocht.