Rare cijfers Deutsche Telekom

De boekhouding van Deutsche Telekom (DT) is zo vreselijk ingewikkeld dat het gedetailleerde jaarverslag dikwijls zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen.

Het tweehonderd pagina's tellende boekwerk laat zien dat DT in 2003 niet minder dan 4,6 miljard euro aan `overige operationele inkomsten' boekte, naast 5,1 miljard euro aan `overige operationele kosten'. Dat zijn grote bedragen. Bovendien valt het leeuwendeel ervan binnen de genormaliseerde versie van de winst waarop DT wil dat beleggers zich concentreren. Het concern hield vorig jaar slechts 1,2 miljard euro aan `overige operationele inkomsten' en 374 miljoen aan `overige operationele kosten' buiten zijn genormaliseerde winstopgave.

DT boekte voor 1,1 miljard euro aan nettowinst op de verkoop van belangen. Daarnaast maakt het concern melding van 800 miljoen euro aan inkomsten uit herzieningen van ongespecificeerde aanwinsten en 700 miljoen euro aan inkomsten uit herzieningen van aangepaste waarderingen van bepaalde financiële transacties. Achthonderd miljoen euro aan `overige operationele kosten' werd gedragen door het bedrijfsonderdeel Vivento, dat overtollige werknemers blijft uitbetalen totdat ze een andere baan hebben gevonden.

De kwaliteit van de winst van DT is van minder grote invloed op zijn toekomst dan twee jaar geleden, toen het concern op de rand van een schuldencrisis stond. Bovendien is een aantal van de merkwaardigheden, in het bijzonder de herzieningen, nu meer op één lijn gekomen met de historische gemiddelden dan destijds het geval was. Hoewel de boekhouding van DT ingewikkeld en ondoorzichtig blijft, is de manipulatie dus zienderogen verminderd.

Waarnemers vragen zich af hoe het kan dat de divisie voor vaste telefonie vorig jaar zijn winst met 1 procent zag groeien, terwijl de omzet met 4,5 procent is gedaald. Uit het jaarverslag blijkt dat de lonen en salarissen gewoon zijn blijven groeien. Bovendien: als de divisie voor vaste telefonie de 800 miljoen aan kosten had moeten dragen die nu voor rekening van Vivento zijn gekomen, zou de winst met 7 procent zijn gedaald.

Deze redenering gaat misschien niet helemaal op, want een deel van de vorig jaar door Vivento gedragen kosten kunnen betrekking hebben op al eerder door de divisie voor vaste telefonie afgestoten werknemers. Beleggers kunnen de voorlopige cijfers van DT beter met een korreltje zout te nemen.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Mike Monnelly