`Premier moet vrije woord bewaken'

Bart Jan Spruyt van de Edmund Burke Stichting wordt bedreigd, zegt hij zelf. Door linksradicalen. GroenLinks-leider Halsema vindt dat `links' ten onrechte de schuld krijgt van bedreigingen.

GroenLinks-leider Femke Halsema meent dat premier Balkenende stelling moet nemen inzake de verdediging van de vrijheid van meningsuiting en zal hem daar vandaag in de Tweede Kamer om verzoeken. Aanleiding zijn recente uitlatingen van de polemisten Cliteur en Spruyt, die zeggen dat zij zich bedreigd voelen nadat vertegenwoordigers van `links' hen voor racist en dergelijke hebben uitgemaakt.

Halsema neemt, als een linkse fractieleider in de Tweede Kamer, afstand van zulke kwalificaties: ,,Argumenten, niet kwalificaties maken een goed debat. Zorgvuldig taalgebruik dient het vrije woord'. Zij meent dat Cliteur en Spruyt ten onrechte `links' de schuld geven van de bedreigingen. ,,Wie in een vreedzaam debat columnisten en politici gaat verwijten dat zij extremisten zijn, probeert duidelijk een ander de ruimte te ontnemen vrij te spreken, en dat is heel kwalijk'. ,,Maar ze moeten een paar oude, dogmatische mannen niet met `links' verwarren', meent Halsema.

Haar verwijt treft zowel Cliteur en Spruyt, als degenen die zij als hun tegenstanders zien (Burgemeester Jacques Wallage, de columnisten Marcel van Dam en Piet Grijs e.a). ,,Het geeft geen pas als Piet Grijs schrijft dat Cliteur beter onder de tram kan komen, maar evenmin als Cliteur vervolgens over Wallage zegt dat deze kan worden afgevoerd', aldus de GroenLinks-leider.

,,Woorden mogen door derden nooit als alibi worden gebruikt voor wie zich met geweld wil inlaten', meent Halsema. De huidige escalatie in het debat is naar haar gevoel verergerd door het recente rapport van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) waarin ten onrechte, zo vindt Halsema, werd gesuggereerd dat Cliteur en anderen die zich uitlaten over vrijheid van godsdienst en scheiding van kerk en staat mede debet zouden zijn aan de recrutering van moslimjongeren door militante moslimgroeperingen. Ook over deze onjuiste suggesties van de AIVD zou de premier zich moeten uitlaten, meent Halsema. Omgekeerd mogen linkse opiniemakers ook niet zomaar in verband worden gebracht met gewelddadig terrorisme, vindt zij.

,,Het had de premier trouwens gesierd als hij in deze zaak eerder het initiatief had genomen', meent de GroenLinks-leider. ,,Ten aanzien van het gebruik van het vrije woord hebben we de premier eigenlijk alleen nog maar gehoord toen hij bezwaar maakte tegen vrijmoedige satire op het Koninklijk huis. Maar nu moet hij het vrije woord beschermen en mag hij niet stil blijven', meent Halsema. ,,Degenen die aan debatten deelnemen moeten zich onbedreigd weten. De vrijheid van meningsuiting dient te allen tijde beschermd te worden en gaat boven politieke tegenstellingen.'

Gerectificeerd

Foto Halsema

De foto van Kamerlid Femke Halsema bij het artikel `Premier moet vrije woord bewaren' (31 maart, pagina 2) is niet gemaakt door Roel Rozenburg. Leo van Velzen was de fotograaf.