Nederlander in top van Eurostat

De Europese Commissie heeft de Nederlander Pieter Everaers benoemd tot een van de zes directeuren bij het vernieuwde Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Commissie. Everaers (1954) is directeur van de Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Eurostat is de afgelopen maanden ingrijpend gereorganiseerd na een fraudeschandaal. Uit onderzoek van de onafhankelijke dienst voor fraudebestrijding van de Europese Unie, OLAF, bleek vorig jaar onder meer dat amtenaren jarenlang gelden buiten de officiële boekhouding hadden gehouden. De top van Eurostat, onder wie de Fransman Yves Franchet, werd overgeplaatst. De verantwoordelijke Eurocommissaris, Pedro Solbes, mocht van Commissievoorzitter Roma Prodi blijven zitten.

Het vernieuwde Eurostat telt zes directoraten, waarvan er één zich vooral gaat bezighouden met interne controle. Dat zal worden geleid door de Engelsman Stephen Kaiser. Everaers wordt directeur van het nieuwe directoraat F, `External Relations Statistics', met als werkgebieden de statistieken over bevolking en migratie, internationale handel en de samenwerking op het gebied van statistiek met niet-EU landen en internationale instellingen. ,,Deze statistieken nemen in het licht van de komende uitbreiding van de Unie een belangrijke plaats in'', aldus het bureau van de de permanente vertegenwoordiging van Nederland in Brussel. Nederland heeft flink gelobbyd voor benoemingen bij Eurostat. ,,Je kunt dat een succes noemen'', zegt Everaers. ,,Maar misschien heeft een benoeming toch ook met je kwaliteien te maken.''

    • Arjen Schreuder