Minister en NS nog oneens over tarieven

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Nederlandse Spoorwegen zijn het nog niet eens over de treintarieven en de infraheffing die NS moet betalen aan het ministerie voor het gebruik van het spoor.

NS en ministerie onderhandelen momenteel over de definitieve versie van de tekst voor de concessie die NS het alleenrecht geeft tot en met 2015 de treindiensten op het Nederlandse hoofdrailnet te mogen exploiteren. ,,Momenteel biedt de concepttekst voor ons te weinig perspectief op langere termijn rendement te behalen'', aldus NS.

Volgens een woordvoerder van NS is er met het ministerie nog geen overeenstemming ,,over de financiële paragraaf in de tekst'', aldus een woordvoerder. Hieronder vallen ,,onder meer de tarieven en de infraheffing'', zegt de woordvoerder. Van staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat mogen de prijzen van de treinkaartjes met niet meer dan twee procent boven de inflatie stijgen. NS wil graag meer om ook de stijgende kosten voor de infraheffing aan de reiziger door te kunnen berekenen. Verder zegt NS nog geen overeenstemming te hebben met het ministerie over de overdracht van treinstellen na het verlopen van de concessieperiode als andere vervoerders het contract van NS mogelijk overnemen. NS benadrukt dat er ,,over heel veel andere punten in de concepttekst wél overeenstemming is met het ministerie''.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat staat in de concepttekst verder dat in 2007 87 procent van de treinen op tijd moet rijden. Nu is dat 83 procent. De infraheffing stijgt van 80 miljoen dit jaar tot 125 miljoen in 2007. Als NS er niet in slaagt aan de normen uit de concessie te voldoen, kan het ministerie NS boetes opleggen of de directie wegsturen.

De concessie wordt definitief als consumentenorganisaties als Rover en de Consumentenbond er advies over hebben uitgebracht en de Tweede Kamer ermee instemt. Het ministerie verwacht dat dat laatste deze zomer zal gebeuren, zo schrijft de staatssecretaris vandaag aan de Tweede Kamer.

In de concepttekst staat volgens het ministerie verder, dat de staatssecretaris op termijn wil komen tot een zitplaatsgarantie in de spitsuren. Momenteel moet NS ,,op het drukste moment van het jaar'' 80 procent van de reizigers een zitplaats bieden, gemiddeld gemeten over de hele dag. Als de chipcard voor het openbaar vervoer is ingevoerd, nu voorzien voor 2007, kan elke minuut worden geregistreerd hoeveel passagiers op welk tijdstip reizen. Dan kunnen exacte percentages worden afgesproken over zitplaatsen in de spits.

Reizigersorganisatie Rover noemt in een reactie de punctualiteit van 87 procent in 2008 ,,veel te laag'', aldus een woordvoerder. ,,Bij de verzelfstandiging van NS in 1995 was afgesproken dat 95 procent van de treinen op tijd moest zijn.'' Ook is Rover het niet eens met het uitdelen van boetes aan NS door het ministerie als normen niet gehaald worden. Rover vindt dat dan de prijs van het treinkaartje omlaag moet. ,,Het rijk moet niet schadeloos gesteld worden voor een slecht functionerende NS, maar de reiziger.''

    • Japke-d. Bouma