Maastrichtse huizen op grondgebied Luik

De Maastrichtse woningstichting Servatius bouwt huizen in Luik, maar minister Dekker (VROM) wil dat verbieden. Gisteren diende een kort geding.

Tegen het einde van de zitting dringt de bestuursrechter met klem aan op ,,een compromis''. ,,U staat lijnrecht tegenover elkaar. Het lijkt me in ieders belang dat u samen de schade beperkt door aan één tafel te gaan zitten.''

Aanvankelijk sputteren beide partijen tegen. ,,Een gesprek kan, maar niet met een bouwkraan in onze nek, eerst moet de bouw stoppen'', zegt advocaat M. van Amerongen van het ministerie van VROM. Directeur L. Verzijlbergh van de Maastrichtse woningstichting Servatius: ,,Een bouwstop kán niet. Dan halen we ons in België twaalf processen op de hals.''

Tenslotte stemmen beide partijen toch in: overmorgen komen ze bijeen voor een eerste poging een einde te maken aan de impasse over de bouw door Servatius van 88 huur- en koopwoningen net over de grens, in Luik. Gisteren diende in Maastricht het kort geding dat de woningstichting had aangespannen tegen minister Dekker (VROM), die met een dwangsom van 2,6 miljoen euro dreigt als Servatius de werkzaamheden niet stillegt. Maar de woningstichting is van oordeel dat het verbod van Dekker indruist tegen de Europese regels van vrij kapitaalverkeer.

Op de zitting legde advocaat M. de Boer van Servatius uit dat in Maastricht sprake is van ,,een zeer overspannen woningmarkt'': de stad telt 20.000 woningzoekenden en de gemiddelde wachttijd voor een huurhuis bedraagt meer dan vijf jaar. Om die nood te verlichten is de corporatie sinds 2000 bezig met nieuwbouw in Luik.

De Boer wijst erop dat de corporatie in 2002 contact heeft gehad met het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, en daaruit heeft begrepen dat zij ,,haar statutair omschreven werkgebied'' (Maastricht en het Limburgse Heuvelland) niet behoefde te verruimen ,,om in het kader van het pilot project in Luik actief te kunnen zijn''.

Adcocaat Van Amerongen vecht dat aan. Zij houdt vast aan de statuten van Servatius. Ze erkent dat toenmalig staatssecretaris Remkes van VROM eind 2000 wél heeft ingestemd met het beginnen van een startpilot, die de voorgestelde activiteiten in beeld moest brengen. ,,Remkes ging dus akkoord met onderzoek naar mogelijkheden, maar hij gaf geen toestemming.''

De mond van advocaat De Boer van Servatius valt open. ,,De woningstichting heeft Remkes destijds laten weten hoe het experiment werd uitgevoerd. Remkes gaf voorwaardelijke toestemming, tenzij no-go. De discussie heeft nooit plaatsgevonden na het vertrek van Remkes.''

Van Amerongen herhaalt dat Remkes er in december 2000 schriftelijk op heeft gewezen dat de regelgeving voor corporaties op dit moment niet toestaat actief te zijn in het buitenland. Het zou ook risico's meebrengen, legt ze uit. ,,De minister van VROM heeft geen middelen om Luik aan de prestatieafspraken te houden. Bovendien: mag VROM toestaan dat de bouw van sociale woningen in België wordt gegarandeerd met Nederlands geld?''

Raadsman De Boer herinnert aan een circulaire van oud-staatssecretaris Tommel. ,,Hij stak de loftrompet over corporaties die buiten hun werkgebied investeerden. Servatius zou een arme woningstichting ver weg in Den Helder financiële steun mogen verlenen, zonder dat dat enig gunstig effect heeft op de Maastrichtse woningmarkt. En geld steken in Luik mag niet van VROM, terwijl dat onze huizenzoekenden helpt.''

De bestuursrechter pleit voor een time-out, voor een compromis waarmee vrijdag met een gesprek een begin kan worden gemaakt. ,,Komt u er niet uit, dan doe ik 14 april uitspraak.''