`Limiet aan vervoer slachtdieren 9 uur'

Slachtdieren zouden niet langer dan negen uur onderweg mogen zijn naar het slachthuis. Een meerderheid van het Europees Parlement (261 voor, 194 tegen) heeft daarvoor gepleit, op voorstel van de CDA'er Maat. De limiet zou het leed van dieren tijdens het transport moeten beperken. Ook kunnen eventuele dierziektes zo minder worden verspreid. Het voorstel is een gevolg van de mond- en klauwzeerepidemie.