Internet www.nrc.nl

Juliana. Anderhalve week geleden overleed prinses Juliana. Gisteren werd ze bijgezet in de Nieuwe Kerk in Delft. Reportages, teksten van toespraken, achtergronden en een beeldverslag op www.nrc.nl/juliana.

Webcongres. NRC Handelsblad heeft een vaste groep van honderdvijftig lezers die wekelijks op de website over een onderwerp debatteren. De resultaten van de discussie worden elke zaterdag in de bijlage Opinie & Debat gepubliceerd. Het opinieforum buigt zich over de vraag: Wordt het tijd voor een nieuw nationaal volkslied? De discussie is te volgen op www.nrc.nl/webcongres.

Scholieren. Op de website verschijnen elke maandagmiddag artikelen die speciaal voor leerlingen in de hoogste klassen van havo en vwo zijn bewerkt. Daarnaast kunnen scholieren deelnemen aan discussies, en zijn er bijdragen van lezers en Engelstalige en Franstalige nieuwsberichten te lezen: www.nrc.nl/scholieren.

Schaken. Schaakmedewerker Hans Ree schrijft twee keer per week, op maandag en donderdag, een schaakcolumn voor de website. www.nrc.nl/schaken.

Dertien jaar archief. Het archief van NRC Handelsblad vanaf 1991 is – tegen betaling – te raadplegen op www.nrc.nl/archief.