Herinneringen helpen acteurs

Acteurs die hun teksten in een groter verband zien, leren ze beter dan toneelspelers die dat niet doen. Ook helpt het als de zinsnedes herinneringen oproepen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Cognitief wetenschapper M. van Oploo onderzocht op verzoek van het Noord Nederlands Toneel de wijze waarop acteurs hun teksten onthouden. Zij liet tientallen proefpersonen zinnen leren en daarna reproduceren. De keren dat de deelnemers de kans kregen eerst de voltallige tekst te lezen en dus grotere verbanden konden aanbrengen, onthielden ze de zinnen beter dan bij lezing van afzonderlijke zinnen. Ook was het goed als proefpersonen de teksten associeerden met eigen herinneringen. Er komt een vervolgonderzoek.