Gering effect Turkije in EU

Toetreding van Turkije tot de Europese Unie heeft een gering effect op de groei van de Nederlandse welvaart. Een forse stijging van de export naar Turkije verhoogt het Nederlands nationaal inkomen op den duur met 500 miljoen euro ofwel 30 euro per inwoner. Van de geschatte 2,7 miljoen Turkse migranten, die na een eventuele toetreding in Europa verwacht worden, gaat 76 procent naar Duitsland. Jaarlijks komen er 7.200 naar Nederland. In Nederland wonen momenteel 341.400 Turken.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van een studie over de Turkse toetreding, die het Centraal Planbureau (CPB) vandaag heeft gepubliceerd.

Het Centraal Planbureau heeft niet berekend wat de kosten zijn die vastzitten aan een EU-lidmaatschap van Turkije. Toetreding leidt onvermijdelijk tot hogere Europese uitgaven omdat Ankara zal profiteren van de landbouwsubsidies en de steun voor armere regio. Turkije (68 miljoen inwoners) is relatief arm en kent een grote agrarische sector. Nederland is dan ook voorstander van een hervorming van het Europese subsidiebeleid. Omdat niet te voorzien is hoe die hervormingen eruit zullen zien, waagt het CPB zich niet aan een kostenberekening ten aanzien van Turkije.

Het Planbureau acht het in ieder geval onwaarschijnlijk dat de huidige Europese subsidieregels nog dezelfde zijn, wanneer Turkije toetreedt. Volgens de huidige regels stijgt de Europese begroting (100 miljard euro) met 20 miljard euro per jaar als 10 nieuwe lidstaten per 1 mei toetreden, plus Bulgarije en Roemenië die lid willen worden, schrijft het Planbureau. Momenteel is Turkije kandidaat-lid van de Europese Unie. In december als Nederland voorzitter is van de EU zullen de Europese regeringsleiders een besluit moeten nemen over het eventuele begin van de onderhandelingen met Turkije over eventuele toetreding. Van minister Bot van Buitenlandse Zaken (CDA) wordt aangenomen dat hij weinig voelt voor uitstel van de onderhandelingen, die overigens vele jaren kunnen duren.

Turkije zelf profiteert volgens het Planbureau het meest van toetreding tot de EU. De consumptie per hoofd van de bevolking kan jaarlijks met vier procent toenemen. Als Turkije erin slaagt haar eigen politieke en economische instituties verder te hervormen in reactie op het lidmaatschap zal de consumptie royaal verdubbelen. In dat geval stijgt de Nederlandse export naar Turkije van 20 tot 50 procent (1,8 miljard euro). Of daardoor minder Turken zullen emigreren is onduidelijk. De 7.200 Turkse migranten die jaarlijks naar Nederland zullen komen, noemt Nico van Nimwegen van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut in Den Haag ,,niet schrikbarend''. Dat zijn geen grote groepen die Nederland overspoelen, zegt Van Nimwegen.