Een onwenselijke familieband

De boekhouding van de Hindoe omroep wordt gecontroleerd door de broer van de vice-voorzitter. Dat is tegen de gedragscode voor accountants.

De gebroeders Tewarie zijn nauw betrokken bij de stichting Organisatie voor Hindoe Media (OHM), een van de kleine publieke omroepen in Hilversum. K. Tewarie controleert als extern registeraccountant de boeken van de stichting, broer A. Tewarie is vice-voorzitter van de omroep.

Accountant Tewarie gaf afgelopen tien jaar altijd goedkeurende verklaringen voor de jaarrekeningen van broers omroep. Het Commissariaat voor de Media, toezichthouder op het omroepbestel, meldt dat er tot nu toe ,,geen reden'' was om argwaan te hebben. Steekproefsgewijze controles op detailniveau doet het commissariaat niet zonder aanleiding. En die was er niet, want de accountant gaf goedkeurende verklaringen.

De ene broer controleert de andere broer. Wettelijk heeft het commissariaat daar niets over te zeggen. Een woordvoerder omschrijft de familieband wel als ,,niet wenselijk''. Het commissariaat zegt de regels voor omroepen op dit punt te gaan verzwaren.

Accountant Tewarie moet zich echter ook houden aan de gedrags- en beroepsregels (1994) van de beroepsorganisatie Nivra. Volgens die regels mag een registeraccountant geen verklaring afgeven over een organisatie waar iemand bij betrokken is tot wie hij ,,in een nauwe persoonlijke relatie'' staat.

De accountant ziet het probleem niet. ,,Kijk, mijn broer heeft geen tekenbevoegdheid en is over een paar maanden toch weg als bestuurder. Bovendien vroeg ik de Nivra in 1994 en 1999 of er geen probleem was dat ik de boeken deed bij de stichting waar mijn broer bestuurder is. Dat probleem was er niet omdat mijn broer weinig invloed had op het beleid van de stichting.''

Een Nivra-woordvoerder zegt dat tegenwoordig ,,scherper'' wordt geoordeeld: ,,Wij hanteren inmiddels de regels strakker. Zelfs de schijn moet worden vermeden.'' In reactie laat accountant Tewarie, na overleg met Nivra, weten voortaan niet meer de accountantsverklaring van OHM te verzorgen.

Hoe goed worden de financiën van de Hindoe omroep eigenlijk gecontroleerd? Hoe zeker mag het ministerie van Onderwijs en Cultuur zijn dat de jaarlijkse twee miljoen euro omroepgeld uitsluitend besteed wordt aan uitzendingen, zoals de Mediawet voorschrijft?

Die zekerheid is er niet, blijkt uit onderzoek van deze krant, de goedkeurende verklaringen van accountant Tewarie ten spijt.

De stichting Organisatie voor Hindoe Media (OHM) financiert namelijk, in strijd met de Mediawet, met publiek geld haar programma- en achtergrondmagazine OHM-Vani. De wet schrijft voor dat dit alleen met eigen geld van de stichting mag. Toch liet OHM tussen 2001 en 2003 een bureauredacteur (betaald uit het radiobudget) de eindredactie doen van OHM-Vani. De redacteur, P. Ramesar, bevestigt dit, maar wil hierover geen nadere toelichting geven. Hij wacht een onderzoek af dat het commissariaat inmiddels heeft ingesteld.

De redacteur zegt ook te zijn ingezet voor het redigeren van teksten van de internetsite van de stichting Vrienden Van Nickerie (VVN). Deze stichting, die belangen behartigt van de bevolking in het district Nickerie in Suriname, heeft bestuurlijke verwantschap met omroep OHM.

Voorzitter van VVN is D. Ramlal en tevens bestuurslid bij de omroep. VVN-bestuurslid R. Chander is directeur van de omroep. Lid van de raad van advies van VVN is R. Ramnath, hij is de voorzitter van de omroep. En de gebroeders K. en A. Tewarie zijn respectievelijk VVN-bestuurslid en lid van de raad van advies van VVN.

De bestuurlijke verwevenheid leidde tot een financiële verwevenheid, zo blijkt. Mensen en middelen, betaald met omroepgeld, zijn gebruikt om de stichting VVN te ondersteunen.

Een voorbeeld. De kosten (119 euro) voor het ontwerpen van het VVN-logo zijn vorig jaar door omroepdirecteur Chander betaald uit het omroepbudget. Hiervoor werd de factuur (d.d. 8-3-2003) van het Hengelose ontwerpbureau 3 Design `aangepast'. De omschrijving Ontwerp logo Vrienden Van Nickerie werd weggetipext en veranderd in Ontwerp logo Internet. De krant beschikt over de nota.

C. Schuit is de ontwerper van het VVN-logo. Hij stuurde de nota naar de stichting OHM, zegt hij.

Op de rekening staat dat het een logo-ontwerp voor internet betreft?,,Ik heb niets ontworpen voor internet voor de Hindoe omroep.''

Het was trouwens goedkoop, 119 euro, voor een logo.,,Het was een soort van goodwill. Ik had eerder de huisstijl voor OHM ontworpen. Na een hele tijd belden ze nog een keer. Of ik dat snel even kon doen, want ze hadden dat nodig.''

Het aanpassen van de rekening lijkt veel op valsheid in geschrifte. Directeur Chander verblijft dezer dagen voor zijn omroep in de Caraïben. Hij geeft telefonisch toe dat er inderdaad een redacteur heeft gewerkt voor het blad. Over de rekening is hij zwijgzamer: ,,Ik moet dat even bekijken.'' Omroepvoorzitter Ramnath zegt: ,,Bij mijn weten zou de directeur dat geld nog terugvragen aan de stichting VVN. Het ging maar om 119 euro. Het was een praktische oplossing.''

Maar dat mag toch niet?,,Nee, dat mag ook niet. Ik ga de directeur op een bestuursvergadering uitnodigen.''

    • Joep Dohmen