Duizenden opzeggingen bij thuiszorg

Ongeveer 8.500 klanten, 2 procent van het totaal, hebben begin dit jaar de hulp door thuiszorgbedrijven opgezegd. Zij vreesden te veel te moeten betalen door de verhoging van de eigen bijdrage.

Driekwart van de opzeggers heeft inmiddels vervangende hulp waaraan ze minder geld kwijt zijn. Dit blijkt uit het onderzoek dat staatssecretaris Ross (Welzijn) heeft laten doen naar de opzeggingen in de thuiszorg begin dit jaar. Ze besloot daartoe nadat er verwarring was ontstaan over de brief die het Centraal Administratie Kantoor, de organisatie die is belast met het innen van de `eigen bijdrage', had verstuurd over het bedrag dat de klanten van de thuiszorg zelf moesten gaan betalen. De thuiszorgbedrijven meldden toen dat een groot aantal klanten, uit vrees dat de hulp niet meer te kunnen betalen, had opgezegd. Rond de jaarwisseling telde de thuiszorg circa 430.000 cliënten.

De opzeggingen komen vooral van klanten met een gemiddeld hoger gezinsinkomen en hebben voor ruim 80 procent betrekking op huishoudelijke en persoonlijke hulp. Zo is het gemiddelde inkomen van de opzeggers 27.431 euro tegen 19.800 euro van de doorsnee thuiszorgconsument. De opzeggers kregen gemiddeld minder dan drie uur hulp per week, 40 procent kreeg die hulp minder dan een jaar.

Volgens het bureau HHM, dat de cijfers bij de thuiszorgbedrijven verzamelde en en de kenmerken van de opzeggers onderzocht, geeft ruim 20 procent daarvan aan dat zij zich nu zelf goed kunnen redden, eenderde krijgt hulp van gezins- of familieleden en bijna 20 procent huurt nu particuliere hulp in en zegt daarmee (veel) goedkoper uit te zijn omdat de kosten (gemiddeld 7,80 euro per uur) lager zijn dan de eigen bijdrage (voor de groep opzeggers gemiddeld 11,80 euro). De helft van degenen die nu hulp van huisgenoten krijgt geeft aan dit op lange termijn geen goede oplossing te vinden.

In een brief die Ross vandaag naar de Tweede Kamer zou zenden meldt zij te zullen nagaan of het mogelijk is de opzeggers weer thuiszorg te geven. Ze denkt dat een deel daartoe wel bereid is als duidelijk wordt dat ze misschien de hogere eigen bijdrage als `bijzondere ziektekosten' van de belasting kunnen aftrekken.

De vakbonden vrezen dat er in de thuiszorg gedwongen ontslagen vallen nu de vraag minder stijgt dan voorzien. Dit laatste komt niet alleen door de opzeggingen, sinds 1 april 2003 is het minder gemakkelijk om voor thuiszorg in aanmerking te komen.