Druk op Duitsland om `gouden aandeel' in VW

De Europese Commissie heeft gisteren een nieuwe procedurestap gezet om een eind te maken aan het `gouden aandeel' van de Duitse overheid in autoproducent Volkswagen. Zij vraagt Duitsland in de politiek gevoelige kwestie om aanpassing van de zogenoemde `Volkswagen-wet'.

Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt) ondernam onlangs ook stappen tegen het gouden aandeel (een belang van de staat waaraan een beslissende stem is gekoppeld) van de Nederlandse overheid in telecombedrijf KPN en postbedrijf TPG. De kwestie van de gouden aandelen kwam in een stroomversnelling na een voor de Commissie gunstige uitspraak van het Hof bij enkele zaken in 2002.

Volgens de Commissie is de wet een inbreuk op de EU-bepalingen over vrij kapitaalverkeer, omdat deze het voor buitenlandse investeerders ,,aanzienlijk minder aantrekkelijk'' maakt aandelen in de onderneming te verwerven.

Eurocommissaris Bolkestein startte vorig jaar maart de procedure tegen Duitsland in de VW-zaak. Een tweede stap in de procedure werd in januari uitgesteld om Duitsland meer tijd te geven. Voorzitter Prodi overlegde daarop met bondskanselier Schröder over de kwestie, maar dat leverde niets op. Schröder heeft de Commissie meermalen gekritiseerd, omdat zij onvoldoende oog zou hebben voor belangen van de Europese industrie.

De `VW-wet' beperkt het stemrecht in Volkswagen tot maximaal 20 procent, ongeacht de hoeveelheid aandelen die een investeerder bezit. Bovendien is voor belangrijke besluiten een meerderheid van meer dan 80 procent vereist. De deelstaat Nedersaksen heeft 20 procent van de aandelen en daarmee feitelijk een vetorecht. Daarnaast geeft de Volkswagen-wet de Duitse overheid een bijzonder recht van verplichte vertegenwoordiging in de raad van commissarissen.

,,Het antwoord van de Duitse autoriteiten heeft niet geleid tot een wijziging van de zienswijze van de Commissie dat een aantal bepalingen uit deze wet ontradend kan werken voor investeerders uit andere lidstaten en zo een inbreuk maakt op bepalingen van het EG-Verdrag inzake vrij verkeer van kapitaal'', aldus een verklaring van de Commissie.

De Duitse regering heeft twee maanden de tijd om alsnog ,,bevredigende stappen'' te ondernemen. Als dat volgens de Europese Commissie niet is gebeurd, kan zij besluiten naar het Europese Hof van Justitie te stappen.