Afsplitsing energienet in januari 2007

De energiebedrijven moeten uiterlijk op 1 januari 2007 volledig zijn gesplitst. Netwerkbedrijf en leveringsbedrijf mogen dan niet meer deel uitmaken van één onderneming of holding. Dat heeft minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) vandaag bekendgemaakt.

Volgens Brinkhorst stond bij zijn besluit ,,het belang van de consumenten en bedrijven voorop''. Hij zei hiermee te willen anticiperen op toekomstige fusies in de Europese energiesector. Het is volgens Brinkhorst onvermijdelijk dat grote concerns als het Franse ÉdF of het Duitse RWE de Nederlandse bedrijven de komende jaren zullen overnemen. Hij wil voorkomen dat zij ook de netwerken overnemen. Daarnaast wordt de energiemarkt volgens hem ,,een stuk transparanter''. De energiebedrijven kunnen de winst uit hun netwerken dan niet meer gebruiken om hun andere activiteiten te subsidiëren, zoals zij nu nog doen.

Nu zijn Nuon, Essent en Eneco nog eigenaar van een groot deel van het hoogspanningsnet (de `snelweg van het elektriciteitsnet') en alle vertakkingen daarvan, de regionale distributienetten. Zij moeten afstand doen van deze netten, omdat open concurrentie tussen leveringsbedrijven volgens Brinkhorst het meest is gebaat bij een onafhankelijk netbedrijf.

Het volledige hoogspanningsnet (vanaf 110 kiloVolt) komt in handen van Tennet, dat nu al 40 procent hiervan bezit. Volgens Brinkhorst is overdracht van de eigendom van de netten aan Tennet daar niet voor nodig, maar op termijn kan Tennet wel over aankoop onderhandelen. De regionale netten worden ondergebracht in enkele netbedrijven. De gemeentes en provincies blijven aandeelhouders. Zij mogen tot 1 januari 2007 een deel van hun aandelen verkopen, bijvoorbeeld aan banken en institutionele beleggers. Later kunnen ze alsnog de rest verkopen.

Brinkhorsts voorstellen krijgen ruime steun vanuit de Tweede Kamer. Het CDA wilde oorspronkelijk alleen de hoogspanningsnetten afsplitsen, maar lijkt zich neer te leggen bij het kabinetsbesluit. ,,We vinden vooral belangrijk dat Tennet het hoogspanningsnet gaat beheren'', aldus het Kamerlid Hessels. ,,Dat is het vitale onderdeel van onze elektriciteitsvoorziening.'' Kamerlid Crone (PvdA), die jarenlang gepleit heeft voor afsplitsing van de netten, is ,,zeer tevreden'' met de beslissing van Brinkhorst. ,,Hiermee wordt een grondslag gelegd zijn voor echte concurrentie in de energiesector.''

De energiebedrijven zijn teleurgesteld over de kabinetsvoorstellen. Nuon denkt deze de Nederlandse energievoorziening duurder, minder betrouwbaar, minder duurzaam maken en leiden tot minder concurrentie. Uiteindelijk is de klant slechter af in plaats van beter'', aldus Nuon.

energie pagina 20