Schaalvergroting in akkerbouw

Het aantal landbouwbedrijven in Nederland is in 2003 met 5 procent afgenomen. Het aantal grote akkerbouwbedrijven, met meer van 50 hectare grond, is echter gestegen.

16