Liturgie kerkdienst bijzetting Juliana

De uitvaartdienst van Juliana bestond uit een kerkdienst in 25 delen. Voorganger was de remonstrantse ds. W. Hudig-Semeijns de Vries van Doesburgh.

Ouderling van dienst was L. Boersma, ouderling-kerkvoogd van de Nieuwe Kerk. De muziek werd verzorgd door het Residentie Bach Orkest en het Residentie Bach Koor, de Resurrection Singers, organist Bas de Vroome onder leiding van dirigent Jos Vermunt.

De liturgie bestond uit:

Inleidend orgelspel

Muziek: Gymnopédies 1 en 2, van Erik Satie, in een bewerking van Claude Debussy uit 1898. Gymnopédie 3, van Erik Satie, in een bewerking van Roland Manuel uit 1965.

Lied: À toi la Gloire

De kaarsen worden ontstoken

Votum en groet

begroeting

Solozang prinses Christina `The Gift to be Simple', met orkest

Openingsgebed

Koor en orkest, Kyrie Eleison uit mis in d-majeur, van Antonín Dvoˇrák

Schriftlezing Johannes 14: verzen 1, 2 en 27, 28

Lied Gezang 293: Wat de toekomst brengen moge: couplet 1, 2 en 4

Overdenking

Koorzang a capella Wi Tata (Surinaams Onze Vader)

Zegen

Lied Gezang 444: Heer, ontferm u over haar; couplet 3

Bijzetting in de grafkelder

Orkest Peer Gynt: suite 1, opus 46: Morgenstimmung, van Edvard Grieg

Koor en orkest Angel of Hope, van Erik Berglund, in een bewerking van Bob Zimmerman

Koor Der Winter ist Vergangen

Gebeden, gevolgd door stil gebed

Gemeenschappelijk gebed Onze Vader

Slotlied Gezang 411: Wilhelmus, couplet 15

Uitzending en zegen

Koor en orkest Dona nobis pacem

Orgelspel Wie gross ist des allmächt'gen Güte, koraalvariaties van Felix Mendelssohn-Bartholdy

letterlijke Tekst preek Hudig pagina 7