`Lage kosten bankieren'

Nederlandse banken brengen de consument de laagste kosten in rekening van de westerse wereld. Voor recht-toe-recht-aan bankieren is een consument in Nederland gemiddeld 31 euro per jaar kwijt tegen 102 euro in Frankrijk, 175 euro in Amerika en 501 euro in Italië.

Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Cap Gemini Ernst & Young in samenwerking met bank- en verzekeringsinstelling ING. In het onderzoek zijn de kosten bij 73 banken in 9 westerse landen onderzocht.

De prijsverschillen zijn volgens de onderzoekers opmerkelijk groot. B. Lavayssière van Cap Gemini wijst erop dat zelfs bij het buiten beschouwing laten van de uitschieters de kosten in het duurste land nog steeds een factor vier van die in het goedkoopste land zijn. Binnen landen zelf is het verschil in kosten aanmerkelijk kleiner. De wijze waarop banken kosten in rekening brengen verschilt eveneens per land. In Zweden hangt 99 procent van de kosten samen met het betalingsverkeer. Slechts 1 procent bestaat uit vaste kosten. In Nederland wordt bijna eenderde van de kosten bepaald door eenmalige tarifering.