Isolatie tegen EU-regels

Staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) erkent tegen de Europese aanbestedingsregels te hebben gezondigd bij de isolatie van woningen rond Schiphol. Dit blijkt uit een recente brief aan de Tweede Kamer.

Eerder al is uit onderzoek gebleken dat de isolatie van 14.000 woningen en 3000 bedrijfs- of kantoorpanden tegen vliegtuiglawaai duurder uitvalt dan was begroot. Volgens de meest recente raming liggen de kosten rond de 400 miljoen euro. De luchtvaartsector die opdraait voor de kosten heeft hier bezwaar tegen gemaakt, vooral omdat deze veronderstelt dat bij dit project prijsafspraken zijn gemaakt. De Tweede Kamer stelde er in het verleden al vragen over en bestookte de staatssecretaris opnieuw met meer dan 60 vragen over deze kwestie.

In de nieuwe reeks antwoorden geeft Schultz toe de Kamer niet juist te hebben geïnformeerd toen ze bij een eerdere gelegenheid antwoordde dat alles volgens de Europese regels was verlopen. Op grond van een advies van de landsadvocaat moet de staatssecretaris nu erkennen dat in tenminste drie gevallen deze regels zijn genegeerd. ,,Hierbij heeft het ministerie besloten om geen Europese aanbesteding toe te passen in verband met feitelijke spoed, het belang van de omwonenden en om te voorkomen dat kennis en ervaring verloren ging'', aldus de brief van Schultz. Ze waarschuwt om niet op voorhand de conclusie te trekken dat hierdoor de prijzen omhoog zijn gegaan: ,,Integendeel het ministerie heeft juist gepoogd om kostenverhoging te voorkomen.''

In de brief wordt bevestigd dat het aantal te isoleren woningen met enkele duizenden is gestegen. Het project wordt onderzocht door de Algemene Rekenkamer.