`Foto veelpleger niet verspreiden'

De politie mag identiteitsgegevens en foto's aan winkeliers verstrekken van zogeheten veelplegers. Maar die winkeliers mogen die gegevens niet publiekelijk verspreiden en ze niet voor het winkelraam hangen. Ze zijn verplicht de foto's geheim te houden. Dat schrijft minister Donner (Justitie, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij reageert daarmee op vragen van het Kamerlid Vos (GroenLinks) die opheldering wilde over plannen van de politie in Utrecht om foto's van veelplegers te verspreiden in wijken of winkelcentra. Dat voornemen maakte de Utrechtse korpschef Vogelzang bekend tijdens zijn nieuwjaarsrede.

Volgens Donner maakt de huidige Wet Politieregisters het al mogelijk winkeliers van dergelijke informatie te voorzien. Zij mogen die gebruiken om veelplegers te weren of te controleren. Ook mogen ze collega-winkeliers dezelfde informatie verstrekken, die op hun beurt dan ook een geheimhoudingsplicht hebben.

Donner komt binnenkort met een nieuwe Wet Politiegegevens die de oude wet vervangt. Hij heeft de raad van hoofdcommissarissen en het korpsbeheerdersberaad verzocht te adviseren over de vraag hoe de nieuwe wet meer mogelijkheden kan bieden bij de aanpak van veelplegers. De huidige wet wordt volgens de minister in de praktijk te vaak als `knellend' ervaren. ,,Op dit moment zijn er beperkte mogelijkheden om veelplegers uit de anonimiteit te halen.''

In het advies moet worden aangegeven in hoeverre publicatie van foto's een concreet doel kan dienen en de slagkracht van de politie bij de opsporing van veelplegers kan vergroten. Volgens Donner moet wel `uiterste zorgvuldigheid' worden betracht bij het openbaar maken van gegevens van veelplegers. Het openbaar ministerie heeft al eerder, in reactie op het pleidooi van Vogelzang, aangegeven dat winkeliers elkaar ter preventie waarschuwen voor veelplegers en foto's uitwisselen.