Commissie ziet voor verlaging Europese rente geen reden

De zwakke groei in de eurozone is volgens de Europese Commissie meer het gevolg van de trage uitvoering van structurele hervorming dan van de rentestand. De Commissie stelt zich in het gisteren gepresenteerde kwartaalrapport over de eurozone dan ook niet achter oproepen aan de Europese Centrale Bank (ECB) van eurolanden als Duitsland om de rente te verlagen.

Het bestuur van de ECB komt donderdag bijeen om over de rentestand te vergaderen. Maar president Jean-Claude Trichet van de ECB heeft al te kennen gegeven niet veel te voelen voor een nog lagere rente dan de huidige 2 procent.

,,De lange en korte rente liggen op een historisch laag niveau en zijn onderdeel van de factoren die hoop geven dat het economisch herstel aan kracht kan winnen'', aldus eurocommissaris Pedro Solbes (Economische en Monetaire Zaken) in het rapport. Directeur-generaal voor economische zaken Klaus Regling ondertreepte bij de presentatie van het rapport dat ,,veeleer de trage hervorming en de gebrekkige flexibiliteit de zwakte van de economie verklaren dan de rentestand''.

Volgens het kwartaalrapport vertoont de economie van de eurozone nog een steeds een ,,gematigd herstel'', ondanks gemengde signalen over economische indicatoren. De Commissie ziet ook nog steeds een versnelling van het herstel in de tweede helft van dit jaar. De groei van de wereldwijde vraag compenseert volgens de Commissie de negatieve invloed van de stijging van de eurokoers op de export. Toch zijn de onzekerheden over de vooruitzichten op korte termijn wat toegenomen.

Een negatief risico blijft de zwakte van de consumentenbestedingen. De consumentenbestedingen zijn zwakker dan op grond van macro-economische factoren mocht worden verwacht. Volgens de Commissie speelt hierbij onder meer een rol de zorg over uit de hand gelopen publieke financiën in sommige eurolanden. De positieve invloed van een hogere eurokoers op de koopkracht – door het drukkende effect op de inflatie – doet zich slechts zeer langzaam voelen. Maar dit effect zal volgens de Commissie de komende maanden aan kracht winnen.