Columnist Cliteur 4

De laatste regel van één van H.M. van Randwijks gedichten luidt: ,,Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen. Dan dooft het licht...''. Deze versregel had ook van prof.dr. Cliteur afkomstig kunnen zijn. Groot was dan ook mijn verbazing dat hij onlangs te kennen gaf het debat inzake de multiculturele samenleving (voorlopig) voor gezien te houden. Er moet wel heel wat aan de hand zijn, eer zo ging het door mij heen een erudiete provocateur als Cliteur, die het debat zeer heeft verlevendigd, ertoe besluit het bijltje er (voorlopig) bij neer te leggen. Immers, zo'n man gaat niet over één nacht ijs.

Hoe zou het toch komen dat het in onze intussen in een ernstige vertrouwenscrisis verkerende samenleving, waarin amper meer naar elkaar wordt geluisterd en waarin iedereen in toenemende mate in de greep van de angst (de angst voor aanslagen; de angst voor de Ander) lijkt te geraken, juist de nieuwe Nederlanders zijn zoals Afshin Ellian, Sylvain Ephimenco, Ali Lazrak, Ayaan Hirsi Ali, Naema Tahir e.a. die ons, Nederlanders, met hun frisse blik een spiegel voorhouden? Deze mensen sympathiseren allen, zonder uitzondering, met Cliteur.

    • Mr. W.B. Schuller