Columnist Cliteur 1

`Het is mooi dat in de westerse maatschappij vrijheid van meningsuiting ook geldt voor kritiek op de godsdienst.' Natuurlijk heeft Paul Cliteur gelijk. Of beter gezegd: natuurlijk zou Cliteur gelijk moeten hebben.

Cliteur trekt zich terug uit het openbare debat over integratie en immigratie. Begrijpelijk, maar onverdraaglijk. Er zijn twee zaken die mij in dit debat buitengewoon ergeren. Ten eerste het feit dat een belangrijk deel van de columnisten en politici in Nederland zich morele superioriteit toe-eigent, wanneer het over het schrijven over integratie en immigratie gaat. De eigen standpunten zijn per definitie `mooier' en `verhevener'. De boodschap wordt niet op inhoud, maar op afzender beoordeeld. ,,Het komt van Cliteur of van Wilders, of van Elian etc. dus het kan niet deugen.'' Armzalig. `Links' accepteert blijkbaar nog altijd niet, dat ook ,,de andere partij'' zich luidruchtig in het debat heeft gemengd. De term `linkse kerk' is in deze discussie helaas nog volop actueel.

Het is beklemmend om te bemerken, dat vrijheid van meningsuiting toch steeds weer bevochten moet worden. En het is buitengewoon zorgelijk dat opiniemakers niet voor elkaar in de bres springen wanneer het gaat om het onvervreemdbare recht gaat om ,,het volstrekt tegenovergestelde van het eigen standpunt'' te verkondigen. Daarom roep ik het: Ik wil Paul Cliteur terug! En wel de oude, provocerende en over ,,gevoelige onderwerpen'' schrijvende. Niet eentje die zijn mening over de bloemetjes en bijtjes verkondigt.

    • Job van Amerongen