Boer in knel door leasebeperking

Boeren raken in de knel door de nieuwe regeling die verbiedt een groot gedeelte van het melkquotum te verpachten. De stichting Handen af van Melkleasen heeft daarom een kort geding tegen minister Veerman van Landbouw aangespannen om de regeling terug te draaien. Dat heeft advocaat S. Evers namens de driehonderd leden van de stichting bevestigd. Quotumeigenaren kunnen nu nog al hun melkquotum door een ander laten `volmelken'. Per 1 april mag echter maximaal 30 procent worden `verpacht' en moet 70 procent door de eigen koeien worden geproduceerd.