Bestrijding terrorisme 1

In hun bijdragen aan Opinie & Debat van 20 maart hebben drie prominente VVD'ers een cruciaal punt aangesneden over de bestrijding van het terrorisme: het is een taak van bevolking én overheid. Hirsi Ali en Wilders zoeken de oorzaken voor dit terrorisme in het zwart-wit denken van de nihilistische politieke islam een analyse die volgens hun partijgenoot Rosenthal juist overbodig is. Hij eist constante alertheid van de bevolking, terwijl Hirsi Ali en Wilders de remedie vooral in het symbolisch handelen van de staat zien. De bijdragen zijn nogal tegenstrijdig en hun aanbevelingen politiek vooringenomen.

Constant op de gevaren wijzen of symbolisch handelen door cruciale infrastructuren te bewaken en doortastend op te treden tegen het fundamentalisme (Hirsi Ali/Wilders) is niet de juiste oplossing. Constante waarschuwingen leiden op den duur juist tot afnemende alertheid en symbolisch crisismanagement kan alleen op korte termijn een uitkomst bieden.

Alleen daadwerkelijk handelen door de autoriteiten kan een langetermijnoplossing bieden. Deze hoeft helemaal niet te liggen in een totale bewakingsstaat of een algehele paranoia tegen de islam en zijn aanhangers.

Het antwoord moet veel meer zitten in technisch vernuft dat helpt virtuele en reële netwerken van het terrorisme bloot te leggen ook de gewone criminele netwerken die nodig zijn voor de financiering van hun activiteiten.

    • Jörg Noll