Australië herneemt regie over export schapen

De Australische overheid gaat weer de regie voeren over de export van levende dieren. Dat heeft de Australische minister van Landbouw, Warren Truss, vandaag verklaard.

Het ingrijpen van de federale regering volgt op de problemen vorig jaar met een transport van 57.000 schapen per schip naar het Midden-Oosten. Ziektes aan boord van het Nederlandse schip Cormo Express leidden tot een weigering van verschillende landen in die regio om de schapen aan wal te laten gaan. Uiteindelijk werden de schapen na twee extra maanden op zee als gratis voedselhulp in Eritrea afgezet.

Wereldwijd was er veel kritiek op het vervoer van levend vee, wegens de omstandigheden waaronder de dieren hun wekenlange reis op zee moeten doorbrengen. De waarde van de uitvoer van levend vee bedraagt volgens Truss een miljard Australische dollar (615 miljoen euro) per jaar. Een belangrijk deel van de uitvoer bestaat uit schapen die in het Midden Oosten volgens islamitische halal-methode worden geslacht.

Tot vorig jaar gebruikten autoriteiten de pragmatische regel dat ze alleen op de hoogte moesten worden gesteld van sterfgevallen op de veeschepen wanneer meer dan 2 procent van de dieren op een reis omkwam. Met schepen die in één keer 140.000 schapen kunnen vervoeren, ging het dan echter om aanzienlijke sterftecijfers. De wereldwijde aandacht voor het Cormo Express-transport heeft nu een directe betrokkenheid van de overheid ingeluid.

Truss zei dat Australische veeartsen op alle reizen naar het Midden-Oosten zullen meereizen. ,,Ze zullen aan de Australische overheid rapporteren en direct worden aangesproken op valse rapportages'', aldus de minister. ,,De bedrijfstak moet de strenge voorwaarden aanvaarden die de Australische gemeenschap verwacht voor dierenwelzijn en kwaliteit van het product'', zei Truss.

Truss zei ook dat de uitvoer naar Saoedi-Arabië niet wordt hervat. Eerst moeten de regeringen van beide landen overeenstemming bereiken, zodat zich geen herhaling kan voordoen van de weigering van Saoedi-Arabië om de schapen van de Cormo Express toe te laten. Truss zei dat het nieuwe stelsel van regels zal worden gefinancierd door de bedrijfstak zelf, maar dat de overheid twee miljoen Australische dollar (1,23 miljoen euro) zal bijdragen aan de opstartkosten ervan. Ook trekt de Australische regering vier miljoen dollar (2,46 miljoen euro) uit voor dierenwelzijn in de landen die levend Australisch vee importeren.

Overigens onderneemt de bedrijfstak zelf ook actie. Zo maakte het productschap `Meat and Livestock Australia' gisteren bekend dat het in het Midden-Oosten trainingen zal organiseren om de behandeling van dieren daar te verbeteren. Volgende maand worden voor ambtenaren, slachters en havenarbeiders uit Koeweit de eerste trainingen georganiseerd in de behandeling van uit Australië uitgevoerd vee.

    • Hans van Kregten