Weg met `allochtoon'

De gemeenteraad van Den Haag heeft vorige week besloten de term `allochtoon' zoveel mogelijk te mijden. In plaats daarvan kunnen Hagenaars – indien nodig – worden aangeduid met hun etnische afkomst. De aanduiding `allochtoon', uniek in de wereld, heeft sinds 1971 vanuit ambtelijke nota's een weg gevonden naar het dagelijkse spraakgebruik, dus ambtenaren en politici kunnen ook besluiten om er zelf afstand van te doen. Misschien volgt het dagelijkse spraakgebruik dan ook weer. Volgens het CBS is de allochtoon een in Nederland woonachtige burger die zelf in het buitenland is geboren of van wie een van de ouders in het buitenland is geboren. Deze mensen moesten worden geholpen met extra subsidies of speciaal beleid. Al gauw bleek dat met `allochtoon' niet alle allochtonen waren bedoeld, maar specifieke groepen niet-westerse allochtonen, zoals voormalige gastarbeiders en hun afstammelingen. Geen wonder dat het woord `allochtoon' in het dagelijkse spraakgebruik al gauw met `probleemgeval' werd geassocieerd. De overheid gaf het voorbeeld.

Beleid dat alleen is gericht op allochtonen heeft niet gewerkt, blijkt uit de rapportage van de parlementaire commissie-Blok. Lang niet alle te subsidiëren allochtonen hebben een achterstandsprobleem, terwijl sommige van subsidie uitgesloten allochtonen en autochtonen wel kansarm zijn. Algemeen beleid voor kansarmen is dus effectiever. Het woord `immigrant' is een goede aanduiding voor nieuwkomers die wegwijs moeten worden gemaakt in het land. De overheid moet de integratie van die immigrant bevorderen, maar er is geen speciale ambtelijke uitdrukking nodig voor hun kinderen. Voorzover er bepaalde beleidskwesties spelen bij minderheden, kan die specifieke minderheid worden aangeduid met Turkse Nederlanders of Chinese Nederlanders. De gemeente Den Haag kan het woord `allochtoon' niet helemaal afschaffen, voorzover landelijke subsidieregelingen voor de gemeente daarop zijn gericht. Maar de Haagse regering zou het initiatief van het Haagse gemeentebestuur snel moeten volgen met het schrappen van de beleidscategorie `allochtoon'.