Tegenstanders kerkfusie in noodverband

Gereformeerde kerken die tegen de kerkfusie van hervormden, gereformeerden en lutheranen zijn, gaan een noodverband vormen. Vertegenwoordigers van ongeveer twintig kerken hebben dat zaterdag in Garderen besloten, zo heeft de zogeheten bezinningsgroep van gereformeerde kerken laten weten. Het nieuwe verband is bedoeld voor kerken die helemaal niet of voorlopig niet mee kunnen gaan in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), die op 1 mei een feit wordt, en gereformeerde kerk willen blijven. Het belangrijkste bezwaar van de behoudende gereformeerden tegen de kerkfusie is het verlies van hun vanouds grote plaatselijke zelfstandigheid. Enkele gemeenten hebben volgens de bezinningsgroep al definitief besloten gereformeerde kerk te blijven en zich aan de gereformeerde kerkorde en belijdenis te blijven houden. Andere kerken nemen pas een besluit na de uitspraak in het appèl dat een aantal gereformeerde kerken heeft aangespannen.