Saakasjvili boekt grote zege in Georgië

De nieuwe Georgische president Michail Saakasjvili (36) heeft gisteren de parlementsverkiezingen met overmacht gewonnen. Hij kreeg ongeveer driekwart van de stemmen. Mogelijk op het gematigd-rechtse `Industriële Blok' na heeft geen andere partij de kiesdrempel van 7 procent gehaald.

De stemming is een correctie op de frauduleuze verkiezingen van november, die de val van president Sjeverdnadze inluidden. Gisteren stonden 150 van de 235 parlementszetels op het spel. Na telling van 9 procent van de stemmen stond Saakasjvili's `Nationale Beweging/Verenigde Democraten' op 76 procent van de stemmen. Exit-polls suggereerden een soortgelijke uitkomst.

De verkiezingen werden overschaduwd door het conflict tussen de president en Aslan Abazjidze, heerser over de zuidelijke autonome regio Adzjarië. Gisteren verklaarde Saakasjvili dat zijn eerste taak is ,,Adzjarië te bevrijden van het feodale juk''. ,,We accepteren de wetteloosheid in Adzjarië niet langer. Dit is geen Bantustan, waar de lokale leiders zomaar lokale legertjes kunnen oprichten.''

Abazjidze verloor gisteren. Hoewel hij in zijn eigen regio volgens waarnemers bijna 48 procent van de stemmen kreeg, bleef zijn `Wedergeboorte Unie' onder de kiesdrempel. Abazjidze noemde de uitslag gisteren frauduleus. Het hoofd van de Georgische kiescommissie maakte gewag van chaos en geweld tegen waarnemers in Adzjarië, Abazjidze beweerde Georgische provocateurs te hebben aangehouden. De Georgische premier Zvania, die in Adzjarië toezag op de verkiezingen, verklaarde dat ze ,,over het geheel genomen in een normale sfeer verliepen''.

De afgelopen maand zijn de spanningen tussen Saakasjvili en zijn rivaal Abazjidze geëscaleerd. Abazjidze heerst autocratisch over zijn regio, die als een smokkelnest geldt. Hij controleert de douane in de haven van Batoemi en draagt nauwelijks belastingen af aan Tbilisi. Saakasjvili steunt sinds zijn aantreden de lokale oppositie, Abazjidze vreest een `rozenrevolutie' tegen zijn bewind.

Een crisis tussen Saakasjvili's gezag en dat van Abasjidze werd op 18 maart na Russische bemiddeling gesust. Abazjidze beloofde Georgische inspecteurs toe te laten in de haven van Batoemi, belastingen af te dragen, zijn milities te ontbinden en vrije verkiezingen toe te staan. Alleen de laatste toezegging werd nagekomen. Saakasjvili beweerde vorige week dat Abazjidze Oekraïense en Tsjetsjeense huurlingen werft en ontnam 400 Adzjarische bestuurders hun diplomatieke paspoort, onder wie Abazjidze.