Prins Bernhard bij uitvaart

Prins Bernhard zal morgen aanwezig zijn in de Nieuwe Kerk, bij de uitvaartdienst van zijn echtgenote, prinses Juliana. Of hij met de naaste familie de koninklijke grafkelder zal afdalen, is vanwege zijn lichamelijke gesteldheid nog steeds onzeker.

Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vanmiddag gezegd. Het ceremonieel bij de uitvaart zal morgen minder nadrukkelijk militair van aard zijn dan gebruikelijk bij staatsbegrafenissen. Daarmee wordt volgens het hof recht gedaan aan de wensen van de vorige week zaterdag overleden ex-vorstin.

Morgen zijn ruim 9.000 militairen op de been. In stijl wordt niet ingeboet, zo zegt het hof, maar de vorm van exerceren en bijvoorbeeld de manier van stampen wordt aangepast. Van Juliana is bekend dat ze pacifistische sympathieën koesterde. Waarschijnlijk zullen de aanpassingen er ook voor zorgen dat de naaste familie minder lang hoeft staan te wachten voordat ze de grafkelder kunnen afdalen om afscheid te nemen van Juliana. Dat moment werd bij de bijzetting van prins Claus in oktober 2002 als te lang ervaren.

Het binnendragen van de kist in Paleis Soestdijk werd vorige week verzorgd door de luchtmacht, de marine zal het stoffelijk overschot daar morgen weer wegdragen. In Delft, waar de bijzetting in de Nieuwe Kerk plaatsvindt, wordt de kist gedragen door grenadiers van de landmacht. Langs de route tussen Den Haag en Delft staan militairen opgesteld.

De Nieuwe Kerk biedt morgen plaats aan 1800 genodigden, waarvan de meesten zich 's ochtends verzamelen op de TU Delft. Daarnaast worden de Raad van State, het Binnenhof en het Vredespaleis in Den Haag gebruikt als verzamelplaatsen. Leden van de vijftien buitenlandse koningshuizen die aanwezig zijn komen voor het grootste deel 's ochtends naar Nederland vliegen en worden ontvangen in het stadhuis van Delft ontvangen door prins Friso, het oudste kleinkind van Juliana dat niet met de begrafenisstoet zal meerijden. De oudste kinderen van de vier dochters van Juliana zullen wel in de stoet meegaan.

Of prinses Margarita in Delft de bijzetting van haar grootmoeder bijwoont, is nog steeds onduidelijk. Zij leeft in onmin met de familie.

Bij de uitvaart van prinses Juliana zullen leden van vijftien koningshuizen aanwezig zijn.

Naar schatting van de politie hebben de afgelopen vier dagen ongeveer 50.000 mensen op paleis Noordeinde afscheid genomen van de overleden prinses. Met name gisteren was het druk tot na midddernacht bezochten circa 18.000 mensen de rouwkapel in het paleis. Overigens lag het aantal bezoekers dat in 2002 in de kapel afscheid nam van prins Claus met circa 90.000 bezoekers beduidend hoger.

Gerectificeerd

Paleis

Het bericht Prins Bernhard bij uitvaart (29 maart, pagina 3) maakt melding van luchtmachtmilitairen die de kist met het lichaam van prinses Juliana Paleis Soestdijk binnendroegen. Zij droegen de kist Paleis Noordeinde in.