Oppositiegroepen in Ivoorkust eisen vertrek president

Oppositiepartijen in Ivoorkust hebben een verzoeningsaanbod van president Laurent Gbagbo afgelopen weekend eendrachtig van de hand gewezen. Ze riepen hun aanhangers op vandaag opnieuw de straat op te gaan nadat het leger een massademonstratie donderdag met geweld in de kiem had gesmoord. Aan het eind van de ochtend zag er niet naar uit dat aan die oproep massaal gehoor gegeven werd.

Alle grote oppositiepartijen eisen het aftreden van president Gbagbo. Ze verwijten hem dat hij de uitvoering van het vredesakkoord saboteert dat begin vorig jaar in Frankrijk werd gesloten. Ze zeggen dat hij weigert om de macht te delen en de oppositiepartijen in zijn overgangsregering voortdurend aan het lijntje houdt. Ze noemen hem een dictator omdat hij vorige week donderdag buitensporig veel geweld heeft gebruikt om een demonstratie te verhinderen.

Volgens de oppositie zijn die donderdag zeker 300 doden gevallen. Volgens diplomaten ligt dat cijfer rond de zeventig. De regering houdt het op 37.

De oppositiepartij PDCI die het initiatief tot de demonstratie had genomen, zei dat van een onderhoud met de president ,,geen sprake'' kon zijn. ,,Voorwaarde voor een dialoog zijn veiligheid, vrijheid van meningsuiting en de erkenning van de doden die gevallen zijn'', zei Alphonse Djedje Mady van de PDCI.

De andere grote oppositiepartij, de RDR, verklaarde dat ze niet aan tafel wil zitten met ,,de mensen die onze activisten hebben geëxecuteerd''. De voormalige rebellengroepen die zich hebben verenigd in de Forces Nouvelles (FN), zeiden dat de oppositiepartijen voortaan ,,met bloed verenigd zijn''.

De rust in Abidjan, de grootste stad van het land, keerde afgelopen weekend enigszins terug. Maar soldaten en politieagenten bleven door de straten trekken en huiszoekingen doen. Ze richtten zich vooral tegen noorderlingen en buitenlanders. Volgens minister van Verzoening Dano Djedje stuittten de militairen overal in de stad op wapens. Hij zei dat de oppositie de komst van VN-soldaten naar Ivoorkust wil voorkomen.

Ivoorkust verkeert in crisis sinds de mislukte staatsgreep van september 2002. De regering controleert alleen het zuiden, rebellen beheersen het noorden. Een vredesakkoord voorzag in een machtsdeling en een ontwapening. Ruim 6.200 VN-soldaten moeten vanaf volgende maand helpen bij de uitvoering van dat akkkoord.