Omroepen: omroepmuziek kan efficiënter

AVRO, NPS en TROS willen dat de Raad voor Cultuur een ,,doortastend onderzoek'' doet naar de bedrijfsvoering en een mogelijke herstructurering van het Muziekcentrum van de Omroep (MCO).

Pas na zo'n onderzoek zou advisering en besluitvorming moeten plaatsvinden over de bezuinigingen van 5,5 tot 7,5 miljoen euro op het MCO die staatssecretaris M. van der Laan (Cultuur) wil doorvoeren.

De drie omroeporganisaties, de enig overgebleven grote producenten van levende muziek bij de Publieke Omroep, denken dat verbetering van efficiency en hogere inkomsten bij het MCO minimaal 2,5 miljoen euro kunnen opleveren. Volgens de drie omroepen heeft het MCO de laatste maanden ,,stelselmatig een zorgvuldige analyse van de efficiënte inzet van ensembles, gestelde prioriteiten en mogelijkheden om eigen inkomsten te verwerven'' afgewezen.

De drie omroepen denken dat er veel te winnen is als musici naar behoefte bij de orkesten worden ingezet. Nu worden bij ziekte en bijzondere bezettingen musici van buiten aangetrokken. De door Van der Laan geëiste maximale bezuiniging van 7,5 miljoen euro vinden de omroepen veel te groot. Die is in verhouding bijna anderhalf keer zoveel als elders in de omroep moet worden bezuinigd en wordt bovendien niet inhoudelijk gemotiveerd. Toen de Publieke Omroep onlangs niet tot een eensluidend advies kwam over de bezuinigingen op het MCO, vroeg de staatssecretaris de Raad van Cultuur ook te kijken naar de opheffing van het Radio Symfonie Orkest, wat 7,5 miljoen zou opleveren. De vrees bestaat dat met het verdwijnen van het RSO ook het Groot Omroepkoor in gevaar komt.

AVRO, NPS en TROS doen nu de Raad voor Cultuur het voorstel het MCO te herstructureren. Naast de `vlaggenschepen' Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor, zou er in plaats van het Radio Symfonie Orkest en het Radio Kamerorkest een flexibel multifunctioneel orkest van symfonische omvang moeten komen. Onder strikte artistieke voorwaarden zou dat ook in deelbezettingen kunnen worden ingezet, onder andere een vaste kamerorkestbezetting van variabele omvang. De herstructurering is mogelijk nu er bij het MCO 20 vacatures zijn en 60 musici die in aanmerking komen voor de 55+-regeling.