Migranten kiezen raadsleden

Voor het eerst hebben niet uit de Europese Unie afkomstige immigranten gisteren een eigen vertegenwoordiging mogen kiezen in de gemeenteraad van Rome. De verkiezingen waren bedoeld om de legale immigranten die geen Italiaans staatsburger zijn, meer zeggenschap te geven, en vooral ook om te zorgen dat hun stem wordt gehoord.

Er zijn vier ,,toegevoegde raadsleden'' gekozen, één per continent: Afrika, Azië-Australië, Amerika en Europa. Aan elk van de negentien deelraden van de stad is één allochtoon raadslid toegevoegd.

In totaal brachten 19.000 niet-Europese burgers hun stem uit. Dat is 57 procent van de 33.000 personen die zich van tevoren hadden ingeschreven in de kiesregisters. In Rome wonen officieel 298.000 niet-EU-ingezetenen.

De lage opkomst wordt deels geweten aan het grote wantrouwen dat onder de immigranten heerst ten opzichte van de overheid. Mensen waken ervoor zich in te schrijven in wat voor register ook. Desondanks spraken degenen die wel naar de stembus gingen van een belangrijke stap voorwaarts. ,,Na het recht van spreken hopen we nu ook het recht te stemmen te kunnen winnen'', zei kandidaat-raadslid Victor Okadu uit Nigeria tegen het persbureau AP.

De Romeinse burgemeester Walter Veltroni omschreef de verkiezingen van gisteren als ,,een grote dag voor de democratie''. Hij ziet in de eerste multi-etnische verkiezingen voor Rome een ,,grote kans om zich daadwerkelijk en institutioneel een geïntegreerde stad te voelen''.

Rome is de eerste grote Italiaanse stad die niet-Europese immigranten een vertegenwoordiging in de gemeenteraad toestaat. De toegevoegde raadsleden mogen vragen stellen, moties indienen en deelnemen aan de commissievergaderingen, maar hebben géén stemrecht.

Het heeft tien jaar geduurd eer de Romeinse politiek deze stap durfde te zetten. In 1996 plaatste de post-fascistische partij Aleanza Nazionale uit protest tegen het voorstel nog een Italiaanse vlag op de hoogste vlaggenmast van het gemeentehuis om ,,de bedreigde Italiaanse waarden'' te verdedigen.