`Israëls geheime diensten faalden inzake Irak, Libië'

De Israëlische inlichtingendiensten, de Mossad voorop, zijn niet in staat geweest de regering te voorzien van betrouwbare en accurate informatie over de vermeende chemische en nucleaire wapenarsenalen van Irak en Libië. ,,De bevindingen waren gebaseerd op speculatie en niet op betrouwbare informatie'', concludeert een speciale onderzoekscommissie van het Israëlische parlement na een acht maanden durende studie naar de kwaliteit van de rapporten van de inlichtingendiensten van het leger, van de Mossad en de Shin-Bet.

De rapportages over Irak kenmerkten zich door ,,een betekenisvolle kloof'' tussen de conclusies dat het land over massavernietigingswapens beschikte en de werkelijkheid. Met name de Mossad-rapporten blonken uit door ,,een ernstig gebrek aan ,,harde informatie over de werkelijk bestaande wapenarsenalen'', aldus het Knesset-onderzoek onder leiding van Yuval Steinitz van de regerende Likudpartij.

De buitenlandse spionagedienst van Israël, de Mossad, en de militaire inlichtingendienst van het leger waren in de aanloop naar de tweede Golfoorlog tot de slotsom gekomen dat het ,,in hoge mate waarschijnlijk was'' dat het regime van Saddam Hussein over biologische, chemische en zelfs over nucleaire wapens beschikte. In het Knesset-rapport, gebaseerd op vertrouwelijke verhoren van ministers, topambtenaren en geheim agenten, wordt ter verdediging van de inlichtingendiensten gezegd dat zij niet over zulke geavanceerde elektronische spionagemiddelen beschikken als de CIA in de VS en de britse MI6. Benadrukt wordt ook dat ,,het niet onze beslissing was om ten strijde te trekken tegen Irak en wij de Amerikanen en de Britten niet hebben verteld wat zij moesten doen''.

Ernstiger vinden de onderzoekers dat de inlichtingendiensten niet in staat zijn geweest accuraat te rapporteren over de chemische en nucleaire programma's van Libië. ,,Hier zijn ernstige fouten gemaakt, omdat de inlichtingendiensten niet hadden ontdekt in welk vergevorderd stadium zich deze programma's bevonden'', aldus het rapport. De Knesset-commissie heeft een reeks aanbevelingen gedaan voor het reorganiseren van de inlichtingendiensten, maar onderstreept dat niemand van de directeuren persoonlijk verantwoordelijk gesteld moeten worden. ,,Zelfs de beste mensen kunnen fouten maken'', aldus Steinitz.