De Europese ladder

Wim Kok moet maar eens een gesprek voeren met de glazenwasser bij hem in de buurt. De Europese regeringsleiders benoemden Kok vorige week tot de gangmaker van de Europese economie. De oud-premier wordt voorzitter van een studiegroep die gaat rapporteren over de vraag waarom de doelstelling om Europa tot de meest concurrerende economie van de wereld op te lieren, niet wordt gehaald. De glazenwasser kan hierop antwoord geven. De Europese Richtlijn 2001/45 betreffende `minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats' gaat over tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Dat wil zeggen: over het gebruik van ladders, steigers en lijnen. Het Nederlandse kabinet nam de richtlijn vorige week over in de nationale wetgeving. Vanaf 1 juli mogen werknemers van schilders-, bouw-, installatie- en schoonmaakbedrijven geen gebruik meer maken van ladders. Ze moeten hun werkzaamheden uitvoeren vanaf hoogwerkers of steigers en alleen onder uitzonderlijke omstandigheden – als kortstondig gebruik van andere hulpmiddelen op grond van risicobeoordeling veilig wordt geacht – mag hiervan worden afgeweken. Mits de ladders en/of lijnen voorzien zijn van zelfblokkerende valbeveiliging en de gebruikers een adequate opleiding hebben gevolgd.

Veiligheid van werknemers is een groot goed. Voorkoming van letsel en ziekteverzuim door ongelukken zijn in het belang van werknemers en werkgevers. Maar levert deze wetgeving een bijdrage tot de verwezenlijking van de sociale dimensie van de interne markt, zoals de richtlijn stelt? Schoonmaak- en aannemersbedrijven worden op extra kosten gejaagd om te voldoen aan de eisen voor veilige ladders of door de aanschaf van hoogwerkers. Dat is kostprijsverhogend of werkt ontduiking door gebruikmaking van illegale arbeid in de hand. Administratieve lasten voor het bedrijfsleven worden voor een toenemend deel bepaald in Brussel. Ter bevordering van de Europese dynamiek kan rapporteur Kok beginnen om deze en andere Europese regelgeving kritisch tegen het licht te houden.